Kelimelerin İzdivacı

42. Sayı

Ecdadımız kendi coğrafyasında yaşayan milletlerin rengini, dilini, cinsiyetini ayırt etmeksizin yüzyıllar boyu onları kardeş gibi barındırmış ve hakiki insanperver bir devlet olarak tarih sahnesinde yerini almıştı. Bununla yetinmeyip o milletlerin dillerinden kelimeler almayı büyük bir zenginlik telakki edip, o kelimeleri de Türkçemizin su tadındaki ahengine uygun tarzda dilimize yeni bir kelime olarak kazandırmışlar.

Genel olarak Arapça ve Farsçadan kelime alan Türkçemize bu diller büyük zenginlik katmıştır. Türkçeye Arapça ve Farsçadan bu kadar aşırı kelimelerin girmesinin nedeni şüphesiz bu dillerin manevi cihetleridir. Zira hadis-i şerifte Efendimiz (sav), cennet lisanlarının Arapça ve Farsça olduğunu beyan etmiştir. Atalarımız da bundan bir nebze olsun hisse alabilmek için mezkûr lisanlardan birçok kelime almıştır. Zamanla bazı kelimeler birleşmiş ve yeni bir kelime vücuda gelmiştir.

Belki de nereden geldiğini bilmeden kullanırız bu kelimeleri.  Hatta hangi dilden geldiğini dahi düşünmeden istimal ederiz. İşte bu kelimelerden örnekler:

Abdest: Su manasındaki âb ile el manasındaki dest kelimesinin oluşumundan meydana gelen Farisi bir kelime olup el suyu demektir.

Amiral: Batı menşeli bir sözcük olarak bilinir. Ama aslı Arapça olan “el-emir’ül mâ” (suların komutanı)’dan alınmıştır.
Bendeniz: Köle anlamındaki Farisi bende kelimesi ile hürmet/saygı ifadesi için kullanılan nız-niz-nuz-nüz eklerinin birleşmesinden oluşmuş olup kulunuz-köleniz anlamına gelir ve bir nezaket ifadesidir.

Cambaz: Farsça’da “baz” kelimesi oyuncu demektir. Can-baz, canını göze alarak oynayan, korkulu oyun gösterileri yaparak canıyla oynayan kişidir. Türkçemizde cambaz şeklini almıştır.

Cüzdan: Arapça olan cüz kelimesiyle Farisi bir ek olan “dan”ın birleşmesinden meydana gelmiştir. Cüzdan; cüz kabı, çanta manasındadır.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,