Büyüklük alameti küçüklük

41. Sayı

Büyüklük, insanın yaşından gelebildiği gibi bulunduğu makamdan da gelebilir. İnsan yaşça büyük olabilir. Büyük bir makamda da bulunabilir. Bunlar o insanın büyük olduğunu tam manasıyla göstermez. Yaşça büyük bir insanın büyüklüğü, küçüklerine karşı gösterdiği merhamet ve şefkatle doğru orantılıdır. Makam sahibi bir insanın gerçek manada büyük veya küçük olduğu bulunduğu makam ve mevkîde görünmek için sergilediği tavırdan ve halden anlaşılır.

Her insanın toplumda görünen bir makamı vardır. Eğer bu makam kendi kabiliyet ve duruşundan küçükse eğilip küçülür. Böylece halk onu o makamda görür. Bunun halk nezdindeki karşılığı tevazû ve alçak gönüllülüktür. Bu şekildeki küçüklük o şahsın büyüklüğünün alameti ve işaretidir. Gerçekten büyük insan odur.

Eğer makamı kendi kabiliyet ve duruşundan büyükse o pencereden görünmek için uzanır, altına bir destek koyar, olmadığı makamda görünmeye çalışır. Bunun da manası kibirlenmek ve büyüklenmektir. Bu şekildeki büyüklenme o şahsın küçüklüğünün alameti ve işaretidir.

Şeyh ve manevî büyük olarak ortaya çıkan ve diğer insanları makamıyla ezmeye çalışan insanlara, Bedîüzzaman Hazretleri, ‘müteşeyyih’, yani tevazû gösterip hakkıyla şeyh ve büyük olamadığı halde kendini o şekilde aksettiren ve büyüklenen şahıs der.

Bedîüzzaman Hazretleri, Risâle-i Nur’da, “Kâmillerde büyüklük mikyâsıdır küçüklük. Nâkıslarda küçüklük mîzânıdır büyüklük”  diyerek konuyu veciz bir şekilde anlatmıştır. Yani kemâlât sahibi insanlardaki tevazu manasına gelen küçüklük onların büyüklüğünün mikyasıdır, ölçüsüdür. Kemâlât sahibi olmayan noksan sıfatlara sahib insanlardaki gurur, kibir ve büyüklenme onların küçüklüğünün mizanı ve ölçüsüdür.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,