Tebliğin temel ilkeleri

40. Sayı

Yunus Erdem

Risâle-i Nur günümüz asrının en değerli eserlerinden birisidir. Risâleler birçok imâni konuya açıklık getirmekle birlikte içinde birçok bilime yol gösteren ve ışık tutan bölümleri içermektedir. Bu sayımızdan itibaren bu bölümde sizlerle Risâlelere eğitim ve psikoloji penceresinden bakacağız. İlk olarak da Yusuf Karaçay’ın yazısında da belirttiği, sözlerin başında yer alan giriş cümlesi bize yol gösterecek.

“Ey kardeş! Benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için, askerlik temsilâtıyla, sekiz hikâyecikle beraber birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Çünkü ben, nefsimi herkesten ziyâde nasihate muhtaç görüyorum. Vaktiyle sekiz ayetten istifade ettiğim “Sekiz Söz”ü, biraz uzunca, nefsime demiştim. Şimdi, kısaca ve avam lisanıyla nefsime diyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin.”

“EY KARDEŞ…”

İletişimde ve tebliğde hitap önemlidir. Güzel hitap, karşı tarafa değer verdiğimizi ve onu önemsediğimizi gösterir. Güzel hitap ile başlayan bir iletişim güzel bir şekilde devam etmesi beklenir. Kısacası iletişim ve tebliğ güzel bir hitap ile başlamalıdır.

“Ey kardeş…” cümlesindeki önemli bir nokta da Üstadın talebeleri araya herhangi bir mesafe koymamasıdır. Kendisini hitap ettiği kitle ile eşit tutarak onlara “kardeş” diye seslenmiştir. “Ey talebelerim”, “Ey cemaat”, “Ey insanlar” değil de “Ey kardeş”. Artık bilinen bir gerçek var: İnsanlar kendileri gibi olan insanlardan gelen mesajı daha çabuk kabul ediyorlar. Müdürünüzün size “Yarın erken gelelim” demesi ile iş arkadaşınızın aynı cümleyi sarf etmesi arasında fark vardır. Ya da bir çocuğa annesinin “ders çalış” demesi ile bir arkadaşının demesi arasında. Bizimle aynı seviyede olan ve aramızda dikey mesafe olmayan kişilerden gelen mesajları çok daha çabuk benimseriz. Bu nedenle iyi bir iletişimci ve tebliğci üst perdeden konuşmak yerine muhatabının seviyesine inmeli onunla aynı seviyeden konuşmalıdır.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,