Bedîüzzaman kimdir ve Risâle-i Nur nedir?

40. Sayı

Bu suallere bir makale içinde kısaca cevap vermek pek de kolay olmayan bir iştir. Çünkü Hazret-i Üstad seksen üç yıllık hayatında, pek çok dönemleri olan, pek çok hizmetler, tehlikeler ve maceralarla ve kendisine Bedîüzzaman, (zamanın benzersiz güzelliği) dedirten harikalarla dolu bir ömür sürmüştür.

Risâle-i Nur’lar da bu emsalsiz şahsiyete yakışır biçimde, tarihte misli görülmemiş, paha biçilmez bir Kur’ân tefsiri, muhteşem bir iman dersi olarak ortaya çıkmıştır. Öyle zengin, öyle geniş muhtevalı ve öyle üstün meziyetlere sahiptir ki, onu da kısacık cümlelerle tarif etmek gayet zordur.

Fakat gayet zor da olsa, hakkıyla tarif de edilemese, bu kısa tariflere ciddi bir ihtiyaç hissedilmektedir. Çünkü günümüz insanları gittikçe daha fazla bu isimleri duymakta ve insanlığa yaptığı etkiyi fark ederek, “Bedîüzzaman kimdir ve Risâle-i Nur nelerden bahsetmektedir” diye kısaca da olsa bir bilgi sahibi olmak istemektedirler.

İşte bu özet bilgi ihtiyacını bir nebze de olsa karşılayabilmek ümidiyle bu yazıyı kaleme almış bulunuyoruz.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ (1877-1960)

Üstad Bedîüzzaman Said Nursî, asrının müceddidi olarak kabul edilen büyük bir İslâm âlimidir. 1877 yılında Bitlis’in Nurs köyünde dünyaya gelmiş ve 1960 yılında Urfa’da vefat etmiştir.
Tarihte hiç eşine rastlanamayacak bir şekilde, normalde 15 yıl süren medrese tahsilini üç ay gibi çok kısa bir sürede bitirerek henüz 14 yaşında iken icazet almıştır.
Daha sonra kendi çabalarıyla fen bilimlerinin tahsiline yönelmiş, bu sahada da çok önemli bir seviye kazanarak, din ilimlerinin yanında fen bilimlerine de ileri derecede vakıf olmuştur.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,