İyi bir makale yazmak için 20 kural

37. Sayı

1-    İyi bir makale yazmak için önce konunuzu ve konunuzun sınırlarını belirleyin! (Makale konusu olabildiğince “dar” ve sınırları açıkça çizilmiş olmalıdır.)

2-    Makale konusu ile ilgili çok “ciddi” ve “titiz” bir tarama yapın! (Konuyla ilgili yazılmış önemli hiçbir metini atlamadığınıza emin olun!)

3-    Konuyla ilgili yazılan risale, makale ve kitapları konuyu her yönüyle hazmettiğinize kanaat getirinceye kadar okuyun! (Konuyla ilgili okumalarınızın kemiyet ve keyfiyeti kadar okuduklarınızı hazmetme dereceniz de makalenizin kalitesini belirleyecektir.)

4-    Konunuz yine çok genişse okumalarınıza göre bir kez daha konuyu gözden geçirip olabildiğince daraltın! (Konunun daraltılmaması baştan iyi bir makale değil de okkalı bir nutuk ve genel bir kompozisyon yazılacağının alâmetidir.)

5-    Yazı planınızı yapın! (Plansız, akla gelenin yazıldığı yazılar hiçbir fayda sağlamaz! Plan, sizin yol haritanız olacaktır.)

6-    Plana göre okuduğunuz ve derlediğiniz bilgileri tasnif edin!  

7-    Konuyla doğrudan ilgisi olmayan tüm bilgileri atın!

8-    Plana göre makalenizi yazmaya başlayın! (Yazmaya başlamak için ilham gelmesi beklenilmez! Siz yazdıkça beklediğiniz ilham gelecektir.)

9-    Makalenizi en açık, anlaşılır ve sade bir dille yazın! (Edebiyat yapmak, anlaşılmaz kelimeler kullanmak, uzun cümleler kurmak iyi bir makalenin özellikleri değildir.)

10-    İddialarınızı, meramınızı ve cümlelerinizi her yaş tabakasından insan rahatça anlamalıdır.

11-    Makalenizde kullandığınız ıstılah, kavram ve kelimelerden ne kastettiğiniz açık olmalıdır. (Makale yazarken yanınızda hem normal bir sözlük hem de ıstılah lügatleri bulunsun! Bir makaleyi bekleyen en büyük tehlike ıstılah ve kavramları yanlış kullanmaktır! Unutmayalım, ıstılahlar basit kelimeler değildir! Istılahlar, ilmî birikimin meyveleri, kumpasları, anahtarları, fezlekeleridir!)

12-    Makalenin giriş kısmında makalenin temel gayesini ve varmak istediğiniz neticeyi açıkça yazın!

13-    Her bir paragrafın ilk cümlesini, o paragrafın ana fikri olacak şekilde düzenleyin!

14-    Yazınızda imlâ ve yazım hatası olmamasına dikkat edin! (Hatalı yazılar ciddiyetsiz yazılardır! Makalenizi yazarken yanınızda mutlaka bir imlâ kılavuzu bulundurun! Makalenizi bitirdikten sonra mutlaka çıktısını alıp hata arayarak dikkatle okuyun!)  

15-    İyi makale gerektiği kadar uzun olandır! Gereksiz her cümleyi hatta her kelimeyi atın! (İyi makalenin illâ uzun olması gerekmez! Gereksiz kelime, cümle, paragraf ve bilgilerden arındırılmış makale, iyi makaledir.)

16-    Makalenizde size âit olmayan cümleleri ve bilgileri mutlaka tırnak içine alıp kaynak göstererek iktibas edin! (Bir makalede ne kadar çok atıf ve kaynak varsa o makale o kadar kalitelidir. Bir makalenin bereketi ilmî birikime ve ilim adamlarına saygısı kadardır.)

17-    Makalenin sonuç bölümüne özellikle çalışın! (Makalenizin sonucu makalenin özeti değildir. Yeni bir kapı açan, değerlendirme yapılan, fikir âlemine sizin katkınızı gösteren önemli bir bölümdür.)

18-    İyi bir makalenin girişi sizin ilmî derinliğinizi gösterdiği gibi, iyi bir makalenin sonucu da sizin istikbâle olan nüfûzunuzu, yani ufkunuzu gösterir.

19-    İyi bir makale, daha önce yazılanları tekrar eden değil, ilmî birikime yeni bir açılım getiren, ufuk açan, katkı yapan ilmî bir metindir.

20-    Makalenizi bitirdikten sonra mutlaka bilgisine, bakış açısına güvendiğiniz en az üç, mümkünse beş kişiye gönderin! Onlardan makalenizi tenkit etmelerini isteyin! Gelen tenkitlere göre makalenizi tashih edin ve tekrar tekrar okuyup iyice kanaat getirdikten sonra yayınlanması için ilgili yerlere gönderin. (Makalenizi yayınlanması için gönderirken dosyaya Cenâb-ı Hakk’ın tesir vermesi için duâlarınızı iliştirmeyi unutmayın! Çünkü iyi bir makalede ciddiyet kadar samimiyet de bulunmalıdır.)

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,