İrfan Mektebi, dördüncü yayın yılında…

37. Sayı

Üç yıl önce bugünlerde başlayan ‘irfan’ seyahatimiz hamdolsun aynı sürat ve ciddiyette devam ediyor. Yeni bir yayın yılına başlarken, yenilenmeye, terakkiye yönelik adımlar atmaya da gayret ediyoruz. Geçtiğimiz üç yılda İrfan Mektebi’nde, yüzü aşkın yazar tarafından iki bin sayfadan fazla yazı üretildi. İrfan Mektebi, ciddi bir ‘tefekkür zemini’ olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Her geçen sayıda hem üretilen makalelerin kalitesi artıyor hem de on binleri bulan okurlarımızla daha yoğun bir münasebet tesis ediliyor. Bu yönüyle, İrfan Mektebi, ismine münasip bir tarzda, ‘yazı âlemi’nde faaliyet gösteren bir mevkutenin ötesinde, bir ‘mektep’ gibi faaliyet gösteriyor. Ümidimiz, bu bereketli mektebin yeni yayın yılıyla birlikte bir akademi ve üniversite gibi fikrî meyveler vermesi, yeni mütehassıslar yetiştirmesi… Bu meyanda, bir noktanın altını çizmekte fayda var: İrfan Mektebi’nde ana omurgayı, gayet yüksek ve derin bir ilmî eser ve Kur’ân-ı Kerîm’in cam gibi şeffaf ve manevî bir tefsiri olan Risâle-i Nur’dan istifade ile yazılan yazılar teşkil etmektedir. Bu özelliği, İrfan Mektebi’ni benzerlerinden ayıran önemli bir farktır. Bir başka ifade ile İrfan Mektebi’nin müfredatı, Üstad Bedîüzzaman Hazretleri tarafından telif edilen Risâle-i Nur eserleridir. Gayemiz ise gayet açıktır: Kur’ân’ın hakîkatlerini müzâkere ederek hazmetmek ve îman hakîkatlerinin anlaşılmasını ve inkişâfını temin etmek ve bu vesileyle ilmî birikime katkıda bulunmak… Yeni yayın yılımızda da bu ulvî gayemize uygun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. İrfan Mektebi, bugünlere, hem seçkin yazarlarımızın hem de siz kıymetli okurlarımızın önemli katkılarıyla geldi. Bu vesileyle, hem yazarlarımıza hem de mektebimizin siz kıymetli okurlarına yayın heyeti adına şükranlarımı sunmak isterim. İrfan Mektebi’nde bugüne kadar okuduğunuz ve bundan sonra göreceğiniz tüm güzellikler bizi bu hayırlı hizmette istihdam eden Rabbimize âittir. Tüm noksanlıklar ve kusurlar ise bizdendir. Bu itibarla, hatalarımızın affını temenni ediyor, isabetli ve istikametli yeni bir yayın yılı geçirmemiz için dualarınızı istirham ediyorum.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,