Doğru kararlar, yanlış kararlar

36. Sayı

Niyetlerin öğrenilmesi “İşaretli-Yorum” (İrfan Mektebi, Sayı:34), niyetlerin faaliyet programları kararlarımız ve azmetmek  “Kararlı-Yorum” (İrfan Mektebi, Sayı:35) bahsinden sonra tecrübelerden hâsıl birkaç notu bu sayıda paylaşmayı istiyorum.

Ümid ile amel etmek, korku ile amel etmekten daha makbuldür. Zira Allah’a en yakın olan kullar, Allah için en sevimli olanlardır. Sevgi ise korkuyu değil, ümidi çoğaltır. (İmam-ı Gazalî)

İnsanın iradesinde olan bütün şeyleri hazırladıktan sonra arzu ettiğini bekler, geride yalnız kendi iradesi dışında olanlar kalmış, yapabileceği her şeyi yapmıştır. Artık gerisi Allahın Fazlına kalmıştır. Diğer mânileri ortadan kaldıracak olan O’dur.

“Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz” (Zümer, 53)  Tüm manevî kaynaklarımızın ışığında ümitvar olmayı sürdürüyoruz. İstediğimiz sonuçlar için tevekkül en güçlü dayanağımız.

Tevekkül öncesi adım “Karar Almaktır”. Sonrası tevekkülle sonucu beklemektir. Karar alma sürecinde birçok yanlışlığa sebep olan, hakkında kitaplar yazılmış, birkaç tutum ve davranışa değinmek istiyorum.
Geleceğin bizi kayıracağına, talihsizliklerin başkasının başına geleceğini ummak iyimserliktir.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,