Allah’a iman

36. Sayı

Bu yazımızda Cenâb-ı Hakk’ın var ve bir olduğunu ve her şeyi yaratanın O olduğunu, Allah’ın yaratılmayıp ezelî ve ebedî olduğunu, Allah’ın afvına sığınarak, anladığımız kadarıyla anlatmaya çalışacağız.

“Şehâdet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur.” İlah kelimesi “ma’bud” yani kendisine kulluk yapılan demektir.  Evet, Cenâb-ı Hakk’ın varlığını ve birliğini gayet basit bir örnekle şöyle anlatabiliriz.

Nasıl ki, bir köy muhtarsız, bir vilayet valisiz ve bir devlet idarecisiz olmuyorsa, öyle de şu koca âlemin büyüklüğüne ve mükemmelliğine göre de onu idare eden nihayetsiz kudret ve hikmet sahibi bir zât vardır ki, O da Allah’tır. Çünki Allah’tan başka ister tabiat; yani doğa olsun, ister kendi kendiliğinden olsun veya sebepler olsun hiçbir yol ile bu varlıkların yaratılması mümkün değildir.

Zira bu varlıkları ve âlemi yaratmak için sonsuz bir ilim, hikmet ve kudret sahibi olmak icabeder. Allah’tan başka bu özelliklere sahip olan yoktur. Demek bu âlemin varlığı, nizam ve intizam ile düzenli bir şekilde idaresi, onu var edip idare eden nihayetsiz bir kudret ve hikmete sahibi olan Cenab-ı Hakk’ın varlığını isbat eder.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,