Güz mevsimi ve taze başlangıçlar…

35. Sayı

Bereketli yağmurlarla güz mevsimine “merhaba” dedik. Cemâl içinde Celâl’in tecellî ettiği, ‘umûmî musîbet’lerin topyekûn tevbe ve isiğfara davet ettiği, âfet kokan, bir o kadar Rahmet müjdeleyen, geceyi andıran günleri de akşam renkli sabahları da geride bıraktık. Ramazan ayını, ömrümüzün hasat mevsimini, “Elvedâ ey mâh-ı rûze!” diyerek, hasretle ve ümitle uğurladık. Sararan yapraklar, müştemilatını toprağa veren ağaçlar, kaldırılan harmanlar, ömrü biten hayat sâhipleri, ihtiyarlığı,  tükenişi, ‘son’u hatırlatırken… Ruhlarda derin, mânâlı, ulvî bir ‘hüzün’ tesiri bırakırken… İkindi namazının lâhûtî meltemine benzeyen ‘sonbahar’ esintisi ile kalpleri ürpertirken… Oruçlunun iftar öncesinde sîmasına akseden ‘melekî’ ruh hâlini andıran ‘yorgun ama mesud’ bir edâyla, vazife bitişine, paydosa, terhise, ölüme doğru gidişin korku ve heyecanını yaşatırken… Bir ses, âb-ı hayat oluyor bize: “Her zevâlin bir kemâli, her kemâlin bir zevâli vardır.” Aynı ses hem ‘muhasebe’ye çağırıyor müştak ve muhlis ruhları hem de himmet ateşine odun olacak kamçılarla yepyeni ümit tohumları ekiyor âlî ve mümbit ruhlara. 1430 ve 2009 ufûle meylederken, eskirken, gün be gün azalırken 1431 ve 2010 için planlama, hazırlanma; taze başlangıçlar için çürüyen uzuvları atma, hasta azâları tedavî etme, paslanan çarkları elden geçirme vakti başlıyor güz mevsimiyle… Zira tefekkürle, zikirle, talim ve tatbikatla geçecek uzun kış geceleri öncesi erzak depolarını doldurma, kütüphane raflarını arındırıp tertip etme, nefse mürebbiye vazifesi icra edecek rahleyi cilâlama dönemi güz mevsimi. Kemâle ermek için zevâl bulma, vücut bulmak için münadim olma, olmak için ölme demi, baharın sonu; sonun baharı değil! İrfan Mektebi ekibi olarak bizler de Ekim, Kasım, Aralık sayılarını, yenilenme, kabuk değiştirme, dâvâ ettiği mazrufa daha münasip bir zarf hazırlamak için meşverete, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ayırdık. Sizler de buyurun istişare meclisimize! Kıyasıya ama insafla tenkit edelim noksanlarımızı… Böylelikle tekmîl edelim, kemâl bulalım. Hem takdir edelim yoldaşlarımızı güzelce; en civanmert kardaşlarımızı… Böylelikle müşevvik olalım, şevk bulalım. Lütufla ıslahına çalışalım zaaflarımızın, hatalarımızın, kusurlarımızın… Sonra da tevbeye, duâya duralım; ilticâ edelim Kalem’in ve Kelâm’ın Rabbi’ne… Taze başlangıçlar için… Yeniden doğmak için… Olmak ve onmak için… Selâmetle kalın efendim. Sıhhat ve âfiyette olun.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,