Yârân istersen Kur’ân yeter

34. Sayı

MANEVÎ YOLCULUK

Bir adam: “Ey Allah’ın Resûlü, Allah’a hangi amel daha sevimlidir?” diye sordu. Resûlullâh (asm): “Yolculuğu bitirince tekrar yola başlayan” cevabını verdi.

“Yolculuğu bitirip tekrar başlamak nedir?” diye ikinci sefer sorunca:

“Kur’ân’ı başından sonuna okur, bitirdikçe yeniden başlar” cevabını verdi. Tirmizî

KUR’ÂN’I DİNLEMEK

Kâinât mescid-i kebîrinde (büyük mescidinde) Kur’ân okunuyor. Onu dinleyelim. O nûr ile nûrlanalım, hidâyetiyle amel edelim ve onu vird-i zebân (dil zikri) edelim. Evet, söz odur ve ona derler: Hak olup, Hak’tan gelip, Hak diyen ve hakîkati gösteren ve nûrânî hikmeti neşreden (yayan) odur. Sözler

KUR’ÂN OKURKEN

İmam Gazâlî Hazretleri, Kur’ân okurken dikkat edilmesi gereken bazı hususları şu şekilde bildirmiştir:

1.    Tedebbür: Kur’ân okumaktan gāye nedir, bunu düşünerek ağır ağır okumak.

2.    Tefehhüm: Kur’ân’ı okurken, anlamaya çalışarak okumak.

3.    Tahsis: Kendisine hitâb edildiğini kabûl ederek okumak.

4.    Teessür: Kur’ân’ı okurken, anlatılan şeye göre üzüntü, korku, ümid ve daha başka sıfatlarla müteessir olarak okumak.

5.    Terakkî: Kur’ân’ı okurken, kendi ağzından değil, Allah ü Teâlâ’dan dinliyormuş gibi okumak.

6.    Teberrî: Kur’ân’ı okurken, Allah’ın büyüklüğü karşısında kendi benlik ve varlığından geçmek ve kendisini hiçe saymaktır. İhyâ-yı Ulûmü’d-Dîn

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,