Kadir Gecesi

34. Sayı

Ramazan-ı Şerîf, bu fânî dünyada, fânî ömür içinde ve kısa bir hayatta, bâkî (ebedî) bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkîyeyi (ebedî hayatı) tazammun eder (içine alır), kazandırır. Evet bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semerâtını (meyvelerini) kazandırabilir. Leyle-i Kadir (Kadir Gecesi) ise, nass-ı Kur’ân (Kur’ân’ın kesin haber vermesi) ile bin aydan daha hayırlı olduğu, bu sırra bir hüccet-i kātıadır (kesin bir delildir). Mektubât

BİR ÖLÇÜ

Efendimiz (asm) Hz. Âişe vâlidemize Kadir Gecesi’nde şu duâyı yapmalarını tavsiye buyurdular:
“Ey Rabbim! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, ben günahkâr kulunu da affet!” Dehlevî
Yine buyuruldu ki: “Kadir Gecesi’nin yatsı namazında hazır bulunan, Leyle-i Kadir’den nasîbini almıştır.” Muvattâ

BU GECE HAKKINDA

Kadir Gecesi, üç ayların en kıymetli, ma‘nen çok bereketli ve feyizli bir zamanı olduğundan, mü’minlerin gönüllerine tükenmez bir ümid, günahla kararmış kalblere sönmez bir nûr, kurumuş yüreklere bitmez tükenmez bir sevinç ve heyecan kazandırabilir. O yüzden bu geceyi, ölümün küçük kardeşi olan uyku ile öldürmemek lâzımdır.

Elden geldiği kadar Kur’ân-ı Kerîm okuyarak, istiğfâr ve salavâtla meşgul olarak, varsa kazâ namazlarımızı kılarak geçirmek pek büyük bir kârdır. Rabbimiz içinde bulunduğumuz mübârek günler ve hususan Kadir Gecesi hürmetine bizleri, rağbet edilmeye en ziyâde lâyık olan rızâ-yı ilâhîye nâil eylesin! Âmîn.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,