Efendimiz’in (asm) Mescidi

34. Sayı

Peygamber Efendimiz’in (asm) Mescidi, sâdece mescid değildi:

Ma’beddi: Herkes ibâdetini cemâat hâlinde orada yerine getirirdi.

Mektebdi: Müslümanlar, Ashâb-ı Suffa’daki husûsî muallimlerden yazı ve kırâat öğreniyorlar, ilmihâl bilgileri alıyorlardı.

İrşâd yeriydi: Hutbeler, vaazlar, dinî sohbetler orada yapılırdı.

Buluşma yeriydi: Müslümanlar mescide her seferinde sâdece ibâdet için gelmezler. Buluşmak, konuşmak üzere de gelirler, mes’elelerini hâllederlerdi.

Merâsim yeriydi: Resûlullah (asm) nikâhın i‘lân edilmesini ve mescidde yapılmasını emrederdi.

İstirâhat yeriydi: Rivâyetler, Resûlullah (asm) zamanında kaylûle denen öğle uykusunu uyumak üzere bir kısım Sahâbenin mescidde uzandıklarını göstermektedir.

Mahkemeydi: Bir kısım da’vâları Resûlullah mescidde hükme bağlamıştır.

Hapishâneydi: Bazı suçlular mescidin direğine bağlanmıştır.

Misâfirhâneydi: Yabancı elçilerin kabûl edildiği, ağırlandığı, İslâm’ın onlara öğretildiği yerdir.

Kültür Eviydi: Efendimiz’in (asm) mescidi daha geniş ma’nâda kültür fa‘âliyetleri, edebî yarışmalar için de kullanılmıştır. Orada şâirler şiir okuyarak, hatipler konuşma yaparak yarışırlardı. Hatta Peygamberimiz’in (asm) husûsî şâiri Hassan ibn-i Sâbit için bir şiir kürsüsü mescide koydurmuştu.

Abdest alma yeriydi: Resûlullah ’ın (asm) mescidin içinde abdest aldığı rivâyetlerde gelmiştir.

Mescidde yemek: Resûlullah (asm) fakirlerin yemesi için mescidin direklerine hurmâ salkımları astırmıştır.

Mal taksîm yeriydi: Taşradan gelen zekât ve sadaka Mallarını, ganîmeti, mescidde taksîm etmiştir.

Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,