Bayramınız mübarek olsun!

34. Sayı

AREFE GÜNÜ

Rehber-i Mutlak olan Peygamberimiz (asm) buyurdular ki: “Kim ki Arefe Günü bin kerre ihlâs Sûresi’ni okusa, kendi nefsini Alah’tan satın almış olur.” (Feyzü’l-Kadir)

Azîz mübârek kardeşlerim. Pek çok selâm. Bizim memlekette eskide, Arefe Günü’nde bin İhlâs-ı Şerîf okurduk. Ben şimdi bir gün evvel beş yüz, Arefe’de dahi beş yüz okuyabilirim. Kendine güvenen birden okuyabilir. Ben gerçi sizleri göremiyorum ve hususî her birinizle görüşmüyorum. Fakat ben duâ vakti içinde her birinizle ismiyle sohbet ederim. (Şuâ‘lar)

BAYRAMLAR

Elbette bîçâre insanların ebedperest (ebedîliği çok isteyen) kalbini ve aşk-ı bekāya meftun (ebedîlik aşkına tutulmuş) olan ruhunu güldürecek ve sevindirecek eğlenceler meşrû‘ dâiresinde ve müteşekkirâne (şükrederek) ve huzurkârâne (Allah’ın huzurunda olduğunu unutmadan) ve gafletsiz, ma‘sûmâne (günahsız) eğlencelerdir ve sevab cihetiyle bâkî kalan sevinçlerdir.

Bunun içindir ki, bayramlarda gaflet istîlâ edip, gayr-ı meşrû‘ dâireye sapmamak için, rivâyetlerde (hadîslerde) zikrullâha (Allah’ı zikretmeye) ve şükre çok azîm (büyük) terğîbât (rağbetlendirmeler) vardır. Tâ ki, bayramlarda o sevinç ve sürûr ni‘metlerini şükre çevirip, o ni‘meti idâme (devam) ettirsin ve ziyâdeleştirsin. Çünki, şükür ni‘meti ziyâdeleştirir ve gafleti kaçırır. (Lem‘alar)

BAYRAMLARDA ÖLÇÜ

Kalblerin sevgilisi olan Efendimiz (asm) şöyle buyurdular: “Bayramlarınızı tehlîl ve takdîs ve tahmîd ve tekbîrlerle tezyîn ediniz.” (Kenzü’l-Ummâl)

Ebû Ümâme (ra) anlatıyor: Resûlullah (asm) buyurdular ki: “Kim her iki bayramın da gecesini, Allah’dan sevab umarak ibâdetle geçirirse, kalblerin öldüğü günde kalbi ölmez.” (İbn-ü Deybe)

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,