Ey insan! Ey aziz misafir!

33. Sayı

Ey insan-ı mükerrem! Ey kâinatın en şerefli varlığı! Ey yaratılmışların en üstünü! Ey bir yanı a’lâ-yı illiyyine uzanan ve diğer yanı esfel-i safiline yuvarlanan acip mahlûk! Ey tek başına bütün kâinata kafa tutan ve kâinatın ancak bütünüyle îfâ ve izhar edebildiği mânâları tek başına ifade eden mükemmel kitap! Ey saatin akrebiyle eşdeğer olan ve kâinat, ancak varlığınla mânâsını tamamlayabildiği müstesna varlık! Ey Âlemlerin Rabbine muhatap olacak denli yüksek mahlûk!

Ey isyanından dağların denizlerin şikâyet ettikleri azim yaratık! Ey kemâlatta melekleri dahi geride bırakan musaffâ varlık! Ey karışık eli karıştığında kâinatı velveleye getiren! Ey bütün mahlûkat kendisine itaat ettirilmiş olan amir! Ey güneş bütün azametiyle kendisine bir soba ve bir kandil yapılmış olan kıymetli misafir!

Ey insan! Senin için hazırlandı koca kâinat. Senin için sergilendi bütün baharlar ve bahardaki çiçekler. Senin bir göz zevkin için hazırlandı bütün manzaralar. Ve bütün ressamlar senin bir takdirini alabilmek için çizdi bütün resimlerini. Bütün gıdalar ve lezzetli yiyecekler senin dilin ve dilindeki tat alma duygun ve bu duyguda takılı bulunan hoşlanıp takdir ve teşekkür etme hususiyetin için hazır edildi sanki. Bütün bahar sofraları senin için serildi ve sergilendi. Bütün binalar senin için inşa edildi. Bütün mimarlar senin için tasarladı binalarını. Çünkü misafirin kıymeti nispetinde hazırlık ta titiz görülür. Gelen misafirin izzetine göre hazırlanır mekân. Bütün dağlarda gıdalar, su ve madenler depo edildi, sırf senin için. Bütün mevsimler senin için dizelendi ardı ardına. Gece gündüzün deveranı senin için ayarlandı.

Gündüzde çalış rızkını ara, bul ve gecede istirahat buyur diye. En temiz mekânlar senin için hazırlandı. Senden kat be kat güçlü kuvvetli hayvanların dizginleri senin eline verildi. Sana akıl denilen öyle bir alet verildi ki, onunla dağları deldin, ovalarda dağ gibi binalar diktin, yeryüzünü delik deşik ettin. Aslında bütün sanatkârlar sırf seni memnun edebilmek için icra ederler sanatlarını. Ağaçların gelin gibi süslenmesi senin içindir. Sana feda eder meyve evlatlarını. Bulutların yağmur gözyaşlarıyla ağlaması senin içindir. Çiçeklerin gülümsemesi senin içindir. Yıldızların seyeranı senin içindir. Nehirlerin seyelanı senin içindir. Denizlerin dalgaları senin içindir. Arzın meczup Mevlevi gibi habire dönmesi yine senin içindir.

Ey insan! Doğrudur bunların hepsi de senin için hazırlanmıştır. Sanadır bütün ikramlar. Ama bir düşün ey insan! Peki, sen ne içinsin? Bütün lezzetler senin dilini memnun etmek içindir, doğru. Peki, senin dilin ne için? Bütün manzaralar senin güzel gözün için var edilmiş. Peki, gözün ne için? Bütün güzel sadalar senin kulağın için. Peki, kulak ne için?

Ey insan kulak ver, gözünü aç bak, kalbini hüşyar kıl ve uyanık ol ki, şu koca kâinatta büyük küçük ne varsa, sabah akşam ve her dakika sana bir şeyler mırıldanıyor kulak tut. Sana bir mana izhar ediyor iyi bak. Sana bir ders veriyor kalbini açık tut ve ibret al.

Yoksa ey insan! Bir de bakıvermişsin ki; iş işten geçmiş. Kâinat değirmeni seni de öğütüvermiş. Külünü bile bırakmamış.

Haydi, geç olmadan ve iş işten geçmeden ibret alalım, tövbe edelim, görelim, işitelim ve istikamete girelim. Tâ ki, saat ancak akrep ile mana kazandığı ve tamam olduğu gibi kâinat ta bizimle mana kazansın.                                                            

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,