Miraç Mûcizesi

32. Sayı

“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Harâm’dan, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya (İsrâ -gece yürüyüşü- ile) götüren (Allah, her türlü noksanlıktan) münezzehtir.(1) Şübhesiz ki Semî‘ (herşeyi işiten), Basîr (hakkıyla gören), ancak O’dur.” (İsrâ, 1)

Yıl: 620, Nübüvvetin 10. yılı

Hicretten bir buçuk yıl evvel Recep ayının 27. gecesi

Hüzün yılı:
Peygamberimize (asm) Miraç ihsan ediliyor. Cenab-ı Hakk, Resulünü Miraç mûcizesi ile teselli ediyor.

Miraç mûcizesi: Sema ehline gösterilen en büyük mûcize.

Hz. Peygamber (asm) bir gece Kâbe’nin hatim kısmında yatarken Hz. Cebrail (as) yanına gelip kalbini zemzem ile yıkıyor… Hz. Peygamber (asm) işte o an, miraca davet ediliyor.

İlk binek: Beyt’ül Makdis’e kadar “Burak”

Yol arkadaşı: Cibril-i Emin (as)

Sirac-ı Münir (asm) Mescid-i Aksa’da tüm peygamberlere imamlık yapıyor.

İkinci binek: Miraç (merdiven)

Hz. Peygamber miraç merdivenine bindi ve Cibril ile dünya göğüne yükseldi.

Üçüncü binek: Meleklerin kanadı

Yine Hz. Cibril beraberinde Allah Resulü (asm), yedinci kat semaya yükseliyor. Semanın her katında bir ceddiyle görüşüyor.

Birinci kat semada; Âdem (as) “Hoş geldin safa geldin salih peygamber, salih oğul” diyerek karşılıyor Efendimizi (asm) ve sırasıyla mübarek dedeleri karşılıyor Allah’ın Sevgilisi Hazreti Muhammed’i (asm)

İkinci kat semada; Hz. Yahya ve Hz. İsa

Üçüncü kat semada; Hz. Yusuf

Dördüncü kat semada; Hz. İdris

Beşinci kat semada; Hz. Harun

Altıncı kat semada; Hz. Musa

Ve yedinci kat semada; Hz. İbrahim karşılamakta Salih oğul, Son Peygamber Hz. Muhammed’i (asm)

Dördüncü binek: Cebrail’in (as) kanadı.

Sidret’ül Münteha’ya kadar Hz. Cibril’in (as) kanadıyla yükseliyor Resulullah Efendimiz (asm). Ahiret mekânları Cennet ve Cehennem gösteriliyor…

Son binek: Refref

Refrefle Kab-ı Kavseyn makamına yükseliyor Allah’ın Habib’i (asm). Bu makamda yalnızca Yaradan (cc) ve Kendisi (asm).

Artık Allah Resul’ü imkân ve vücub ortasında Kab-ı Kavseyn ile işaret olunan makamda Zât-ı Zü’l-Celâlin sohbeti ve cemâliyle müşerref oluyor…

Dönüş:

Cenab-ı Hak (cc) Peygamber Efendimiz’e (asm) şu üç şeyi hediye ederek kullarının arasına gönderiyor;
Elli vakit namaza denk, beş vakit namaz,

Bakara suresinin son ayetleri,

Peygamberimiz’in (asm) ümmetinden olup da, Allah’a şerik koşmayanların affolunacağı müjdesi.

 

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,