KÂİNATIN EFENDİSİ’NİN BİLİNMEYEN YÖNLERİ

SAHABELERDEN İBRETLİK RİVAYETLER   

ALLAH’IN SEVGİLİSİ

PEYGAMBER EFENDİMİZİN BİR GÜNÜ

MEDET

 

KÂİNATIN EFENDİSİ’NİN

BİLİNMEYEN YÖNLERİ

Peygamber Efendimiz (asm)’ın babası Abdullah, Umm Hakîm adında bir ikiz kardeşe sahip idi.

Peygamberimiz (asm) amcası Hz. Hamza ile sütkardeştiler. Ebû Leheb’in cariyesi Suveybe ilk olarak kısa bir süre Efendimize sütannelik yapmıştır.

Peygamberimiz (asm) annesi vefat ettikten sonra Mekke’ye gelişinde, dedesi Abdülmuttalip 108 yaşında idi.

Abdullah ibn Ebi’l Hemsa adında Mekkeli biri, Resulullah (asm)’dan kendisini şehrin bir sokağında beklemesini rica etmiş, sonra bu sözünü unutup, ancak üç gün sonra hatırlamıştı; hemen buluşma yerine koştuğunda, peygamberimizin hala orada beklediğini görmüş idi.

Peygamberimiz (sav)’in gözleri çok keskin olduğu için, çıplak gözle yedi tane görülen Süreyya burcundaki on bir yıldızı sayabiliyordu.

Parlak dişleri yakuttan bir kutu içindeki incileri andırıyordu.

Peygamber efendimizin dedesi Abdülmuttalip Ramazan aylarında Hira mağarasında inzivaya çekilirdi. Peygamberimiz (sav) de zamanı gelince, çalkantılı ruhunu yatıştırmak için, her yıl Ramazan ayını Mekke yakınlarındaki Hira mağarasında zühd ve tefekkürle geçirir idi.

 

SAHÂBELERDEN İBRETLİK RİVAYETLER

Ebû Hazım, Urve’den, o da Aişe radıyallahu anha’dan; Şöyle rivayet etti:

Bir ay geçerdi, ardından bir ay daha,  bir ay daha…

Allah Resûlü sallallahu aleyhi vessellem’in evinde ateş yanmazdı.(Urve anlatıyor) Dedim ki:

“Ey teyze ne yerdiniz, ne ile geçinirdiniz?

“Hurma ve sudan ibaret olan şu iki siyah ile geçinip yaşardık.

***

El-Esved, Aişe radıyallahu anha’dan; dedi ki:

Muhammed (sav)’in ailesi iki gün üst üste arpa ekmeğinden doymamıştır.

***

Ebû Salih, Aişe radıyallahu anhâ’dan; dedi ki:

Allah Resulu (sav), geride ne bir dinar, ne bir dirhem, ne bir koyun ne de bir deve bırakmıştır.

***

İbn Ömer radıyallahu anh’dan; dedi ki:

Allah Resûlü (sav)’in yirmi tane ak (saç) teli vardı.

***

Enes bin Mâlik radıyallahu anh’dan; dedi ki

Allah Resûlü (sav)’i gördüm, dişleri görünene kadar tebessüm etti.

***

Enes radıyallahu anh’dan

Allah Resûlü (sav)’in gömleği bileklerine kadardı.

***

Ümmü Seleme radıyallahu anhâ’dan; dedi ki:

Resulullah (sav) kızdığı zaman yüzü kızarırdı.

***

Aişe radıyallahu anhâ’dan; dedi ki:

Peygamber sallallahu aleyhi vessellem karpuzu hurma ile yerdi.

***

Ebû Hüreyre (ra)’dan:

Sahabeleri, Allah Resûlüne, ne vakit Peygamber olduğunu sordular.

Buyruldu:

“Âdem, ruh ile ceset arasındayken.”

 

ALLAH’IN SEVGİLİSİ

Düşünüyorum: Ondan evvel zaman var mıydı?

Hakikatler, boşluğa bakan aynalar mıydı?

N.F. KISAKÜREK

 

PEYGAMBER EFENDİMİZİN

BİR GÜNÜ

Peygamber Efendimizin sabahtan akşama kadar yaptığı işleri kısaca şöyle sıralayabiliriz:

Sabah namazını kıldıktan sonra namazını kıldığı seccadenin üzerine diz çökerek oturur, güneş iyice doğuncaya kadar öyle kalırdı.(1)

İnsanlar Hz. Peygamber (sav)’in çevresine oturur, O’nun nasihat ve öğütlerini dinlerdi. (2)

Peygamberimiz (sav) çoğunlukla sahâbeye: “Rüya gören oldu mu?” diye sorardı. Eğer biri rüya görmüşse anlatır, Peygamberimiz (sav) de onu yorumlardı. (3) Ara sıra kendi gördüğü rüyaları anlatır, bundan sonra her çeşit konuşma yapılırdı.

İnsanlar cahiliye dönemine ait olayları anlatır, şiir okur, tatlı sözler konuşurlardı. Hz. Peygamber (sav) de sadece tebessüm ederdi. (4)

Çoğu kez böyle zamanlarda ganimet mallarını ve çeşitli kişilere bir maaş gibi verilen yardımları dağıtırdı. (5)

Hz. Peygamber (sav)’in güneş biraz yükselip de gün ilerleyince kuşluk namazı olarak bazen dört, bezen’de sekiz rekât kıldığı bildirilmiştir.

Bundan sonra eve gider ev işleriyle meşgul olurdu. (6)

İkindi namazını kıldıktan sonra mübarek eşlerinin her birinin yanına gider, azar azar oralarda kalır, hatırlarını sorardı. Bütün eşleri orada toplanır, görüşür sohbet ederdi. (7)

Yatsı namazı için mescide gider, namazdan sonra odasına döner, mübarek eşleri de kendi odalarına gitmek üzere ayrılınca uykuya çekilirdi. Yatsı namazından sonra konuşmayı sevmezdi. (9)

Uyumadan önce sürekli İsrâ, Zümer, Hadid, Haşir, Saf, Tegâbün ve Cum’a Sûrelerini okuyarak uyurdu.

Gece yarısı veya üçte biri geçtikten sonra uyanır, misvakı daima başucunda durur, kalkınca önce dişini misvaklar, sonra abdest alır ve ibadetle meşgul olurdu. (10)

1 Müslim, Salât/98

2 Nesa’i, Mesacid/38

3 Müslim Ru’ya/13

4 Buhari Ta’bir/1

5 Nesa’i, İftitah/21

6 Buhari ve diğer hadis kitapları

7 İbn-i Hanbel,6/106, 242

8 Ebû Davud, Nikâh/38

9 Buhari, Mevakıt/23, 39

10 Tirmizi, Da’avat/18

 

MEDET

Senden önce gelen tüm peygamberler

Senin nurun ile doğrulttu kamet.

Kur’ân sana indi, Sensin son elçi;

Adilsin, cömertsin, âleme rahmet.

Er geç kopacaktır kızıl kıyamet;

Medet yâ Şefiü’l-Müznibin, medet!

BAHATTİN KARAKOÇ

 

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,