Şeytandan Allah’a sığınmanın hikmetleri (1)

24. Sayı

Lem’alar isimli eserin 13.cü Lem’a’sının kısa bir tahlilini sizlerle paylaşmak istiyorum. Eserin orijinal Osmanlıca metninde:

Onüçüncü lem’a: 13 harf

Hikmetül istiâze: 13 harf

Bu risâle: 13 işarettir.

Allah’a sığınmanın hikmetlerinden bahseden güzel bir risâledir. İnsanlarının zihinlerini bulandıran şeytanın önemli hilelerini ve bunlardan kurtulma çarelerini beyan eder. Biz en önemlilerini burada zikretmek istiyoruz. Bu risâlenin ıstılahlarını (kavramlarını) öncelikle okumanın ve anlamanın bu risâleyi zevk etmede büyük bir rolü olacağı kanaatini taşımaktayız.

Şeytanların yaratacak hiçbir kudretleri yoktur.

Çok zaman dalalette (hak yoldan sapmada) çok çirkinliklerin olduğunu bu yolda gidenlerden işitiyoruz.

Allah rahmet ve yardımıyla hak yolda olanlara taraftardır.

Hak ve hakîkatin güzellikleri Müslümanlar için bir teşvik ve destekçidir. Hal böyle iken nasıl oluyorda şeytanın taraftarları Müslümanlara galip gelir. Neden Müslümanlar her vakit şeytanların şerlerinden Allah’a sığınmak zorunda kalır?

[Cevap]: Meslekleri karşılaştırmak suretiyle bu sorunun cevabını verebiliriz.

Dalalet çoğunlukla:

•    Menfidir. Yani bir şeyi varlıkta tutmaz. Onu sabit kılmaz. 

•    Tahriptir.

•    Ademîdir. Yani yokluğa aiddir. Var olan bir şeyin yokluğuna veya var olacak bir şeyin vücud bulmamasına hizmet eder. Varlığa hizmet etmez.

•    Bozmaktır.

Hidayet ve hak yol ise çoğunlukla:

•    Müsbettir. Yani bir şeyi varlıkta sabit tutmakla hizmet eder. Eşyayı isbat eder yani sabit hale getirir. Eşyayı olduğu hal üzere koruyup yok olmasını engeller.

•    Tamirdir.

•    Vücudîdir. Bir şeyin vücuda çıkmasına, var olmasına hizmet eder. Varlık için çalışır.

•    İmardır.

Bunu iki örnekle açıklamak istiyorum.

    İnsanın yaşaması için gereken bütün şartların mevcut olması ile hayatta kalırken, ölmesi için onu hayatta tutan tek bir şartın olmaması kâfidir.

    Yirmi kişinin kısa bir sürede inşa ettiği bir evi bir kişi bir saatte yıkabilir. İşte insanın ölümüne sebeb olan birisi veya evin yıkılmasına çalışan bir kişi kuvvetlerinden, iktidarlarından dolayı değil belki yaptıkları işin iç yüzünün bozmak, yıkmak olmasından kaynaklanmaktadır. Tek bir şartı yerine getirmemek veya terk etmekten meydana gelmektedir.

Demek bozmak, yıkmak, yok etmek bir iktidardan, kudretten veya kuvvetten kaynaklanmıyor. Öyle ise şer hesabına çalışanların kendi zatlarından dolayı değil, mesleklerinin kolay olmasından her vakit bunlara karşı dikkatli olmak Allah’a sığınmak gerekiyor. Ben iyiyim, kalbim temiz, bana bir şey olmaz diyerek içlerinde bulunmak doğru değildir. Çünkü iyi hali muhafaza için bütün şartlara uymak gerekirken, aldanmak için ise bir tanesini yapmamak veya bir an gafil olmak yetecektir.

İşte bu sırdan dolayıdır ki şeytanın taraftarları, hakîkaten zayıf bir kuvvetle çok kuvvetli olan Müslümanlara galip gelirler. Eğer Müslümanlar İslâmiyeti ve bunun pratik uygulaması olan sünnet-i seniyyeye sığınsalar Allah’ın izniyle zarar görmezler. Eğer geçici olarak görseler bile ebedi bir sevap ve menfaatle o zarar telafi edilecektir.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,