Haliliye Mesleği, Hıllet Meşrebi

22. Sayı

Yakın dost demektir Halîl. Bu sıfat da Halîlullah yani Allah’ın dostu mânâsında İbrahim Aleyhisselâm’a verilmiştir. Öyleyse Halîliye mesleği Hz. İbrahim Aleyhisselam’ın mesleğidir. Ve Allah’a dost olmak demektir. Hıllet ise Haliliye kelimesi ile aynı kökten olup can-ı gönülden ve samimi olarak dost olmaktır.

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri, “Hıllet makamı, asâleten İbrâhim aleyhisselâma mahsûstur” der. Çünkü Allah’a dost olabilmenin sırrına ermiştir.

Bu Halîliye mesleğini, Hıllet meşrebini yaşayanlar Sahâbe-i Kiram’dır. Allah’a dost oldukları gibi hılletin gereği olarak birbirleriyle de en yakın bir dost ve fedakâr arkadaş olmuşlar. Birbirlerinin acı ve tatlı günlerinde beraber olmuşlar. Onların bu güzel ve tatlı meşrebini tarih bize anlatmaktadır. Onlar İslâm’ın bayrağını bu meşreb ile önce Abbasilere sonra Osmanlıya devretmişler. Ve günümüze kadar kâmil mü’minlerin meşrebi olmuştur.

Bedîüzzaman Hazretleri, talebeleri arasında bu meşrebi yerleştirmek istemiş ve başta İhlâs Risalesi olmak üzere çok yerde bu hakîkati nakış nakış işlemiştir.

 Sahâbenin küçük kardeşlerini yetiştirmek isteyen Bedîüzzaman Hazretleri bu meşrebi şöyle anlatmaktadır: “Mesleğimiz ‘Halîliye’ olduğu için, meşrebimiz ‘Hıllet’tir. Hıllet ise, en yakın dost ve en fedakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmerd kardeş olmak iktiza eder. Bu hılletin üss-ül-esâsı, samimî ihlâstır.”

Şimdi Bedîüzzaman Hazretlerinin tarif ettiği bu dört esası şöyle bir düşünüp tefekkür edelim:

Hıllet, en yakın dost olmaktır. O, dertlere derman aranan, suallere cevap bulunan, hüzün ve sevinçlerin paylaşıldığı en yakın dosttur. Dost aradığımızda her zaman yanımızdadır.

Hıllet, en fedakâr arkadaş olmaktır. O, iman ve Kur’ân hizmetinde omuz omuzadır. Kendini değil, arkadaşlarını düşünür. “Ben” değil “biz” der. Kardeşleri içinde kardeşlerinin nefislerini kendi nefsine tercih etmek olan tefânî sırrını yaşar.

Hıllet, en güzel takdir edici yoldaş olmaktır. O, İmana hizmet yolundaki yoldaşının en küçük bir hareketini en güzel bir şekilde takdir eder. Eğer tenkit edilecek bir noktayı nefsi kendine gösterse ihlâsın “Bu hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşlerinizi tenkid etmemek ve onların üstünde faziletfüruşluk nev’inden gıbta damarını tahrik etmemektir.” olan ikinci düsturunu hatırlar. Onun kusurunu örter ve noksanını tamamlar. Hizmetine yardım eder.

Hıllet, en civanmerd kardeş olmaktır. O, kardeşine ikram eden bir keremli, değil maddi menfaatte manevi menfaatte dahi kardeşini tercih edendir.

Bedîüzzaman Hazretleri bu meseledeki büyük tehlikeyi şöyle ifade etmektedir: “Bu hılletin üss-ül-esâsı, samimî ihlâstır. Samimî ihlâsı kıran adam, bu hılletin gâyet yüksek kulesinin başından sukut eder. Gâyet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Ortada tutunacak yer bulamaz.”

Cenâb-ı Erhamürrâhimîn’den bütün Esmâ-i Hüsnâsını şefaatçı yapıp niyaz ediyoruz ki: Bizleri tam ihlâsa muvaffak eylesin ve bizleri hıllet meşrebinde daim eylesin. Âmîn.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,