Allah’ın Seçtiği Aylar

20. Sayı

Kalbi hüşyar olanların manevî iklimlere seyahat edecekleri mevsimlerdir üç aylar…

Ruhların manevî iflas ve kaybedişlerle sancı çekmesine bedel Allah’ın kullarına şefkati, ihsanı, fırsatı ve manevî kâr zamanıdır bu seçilmiş aylar…

Hoş gel, dolu gel, kârlarla, müjdelerle, duâlarla gel Âlem-i İslam’a ey şuhûr-u selase!

Regaibinde, ihsanlara, ikramlara uğrayalım…

Miraç’ında, ulvi hislerle ruhlarımız terakki etsin,

Beraat’ında, kudsî senelik mukadderat çekirdeğimiz, hayırlı meyvelerle ekilsin,

Leyle-i kadrinde, Allah bizi öyle temizlesin ki, tekrarı biz kirlenmeden gelsin…

Ey Receb-i şerif! Allah’ın seçtiği ay… İbâdetlerle, yüzler sevaplarla, günahların terkiyle ve tevbelerle gel ki, affımıza vesile ol!

Ey Şaban-ı muazzam! Peygamberin seçtiği ay… Yüzler muhabbetle, takva, itaat ve mağfiretle gel bize, Efendimizin (asm) şefaatine vesile ol!

Ey Ramazan-ı mübarek! Kullara ayrılan ay! Binler manevî nimetlerle, kazançlarla, kerâmet ve ikramlarla gel de, özlediğimiz ebedî cennet vuslatına vesile ol!

Allah bazı günleri ve ayları diğerlerine üstün kılıp onları mübarekleştirmesi, “dilediğini seçer” olmasındandır. Bu seçkin aylarda hem de şiddet ve kürbet zamanında masum ve mazlum lisanların yaptığı duâ ve ibâdetler neredeyse her nevî ferd ve cemiyetiyle ağlayan şu yeryüzüne rahmet yağmurlarının sağanak sağanak yağmasına vesile olacaktır.

Efendimiz (asm), “Allah ile mazlumun duâsı arasında hiçbir perde (ve engel) yoktur.” buyurmuştur. (Buhari) 

Yusufları kuyudan çıkaracak,

Endülüslerin hüzün ağıtlarını nihayete erdirecek,

İbrahimleri ateşten, İsmailleri bıçaktan, Hüseyinleri susuzluktan azâd edecek masumane duâları, mübarek ay ve gecelerde kabul için dergah-ı ilahi beklemektedir…

Varsın nefislerimiz biraz ihmal olsun! Ruhlarımız ve cemiyet-i İslâm huzura hasretle kıvranıyorsa, vakit Allah’a koşma vakti değil midir?

Âlem-i İslam’ın manevî atmosferini temizleyen, sâfîleştiren, güzelleştiren şuhûr-u selâseyi ihsan eden Allah’a hamd olsun…

Seksen sene manevî bir ömrü kazandıran üç aylar, Müslüman âlemine hayırlı ve mübarek olsun…

Aziz dostlar,

Bu sayımızda, “Hoş geldin Ey Rahmet Mevsimi” başlıklı kapak çalışmamızın yanı sıra, geçen ay İstanbul’da gerçekleştirilen Milletlerarası Bedîüzzaman ve Risâle-i Nur Sempozyumu’na geniş yer ayırdık, neşretmediğimiz konuşmaları da yayına hazırlayıp gelecek aylarda sizlere takdim edeceğiz inşâallah.

Bu toplantının çok bereketli neticeleri oldu, ümit ediyoruz gelecek senelerde bu çalışmanın kapsamı ve çapı gittikçe genişler ve çok daha parlak ve haşmetli hizmetlere vesile olunur. 

İrfan Mektebi, bereketli ve hayırlı koşusuna şevkle devam ediyor.

Koşumuza her ay yüzlerce yeni kardeşimiz katılıyor hamdolsun.

Sizlerin gayret ve dualarıyla günbegün İrfan Mektebi’nin manevî sınıfları daha çok dolacak ve her yeni sayımızda yepyeni limanlara yelken açacağız inşâallah. 

İrfan Mektebi’nin her ay artan tirajının yanında geçen ay neşrettiğimiz İngilizce-Rusça mecmuamız The Pen yüksek bir teveccühe mazhar oldu, tüm okurlarımıza teşekkür etmek istiyorum.

Şimdi sizleri İrfan Mektebi’nin sayfaları arasında seyahate davet ediyor, Üç Ayların cümlemize bereketle, feyizler ve nurlar getirmesini niyaz ediyorum.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,