İlahi Adalet

15. Sayı İnsan

Beşerin adaletine göre, 1 dakika bir kişiye kızıp, onu öldürdüğünüz zaman, karşılığında 7.884.000 dakika (15 yıl) hapis yatmak kanun’u adalet sayılıyorsa, böyle bir ceza aklımız tarafından makul görülüyorsa, İşte kâinatı yaratan Zâtı inkar eden kişi, sanki 1000 kişiyi öldürmüş gibidir.

SORU:

Hem, “Allah insanı çok seviyor, kâinatı onun hizmetine sunmuş” diyoruz, hem de “Allah kısacık bir zamandaki küfrüne mukabil, insanı ebedi cehenneme atacak” diyoruz, bu nasıl adalet olur?

CEVAP:

Nasıl ki çok meşhur ve çok san’atkar bir ressamı, eğer tanımıyorsak, bilmiyorsak, onun resimlerinin bizim yanımızda değeri ancak, kâğıdı, tahtası ve boyası kadardır.

Ressamı inkâr ettiğimizde, “Böyle bir ressam yok!” dediğimizde, onun yaptığı bütün san’at eserlerini de yok saymamız gerekmektedir.

Ayrıca, onu tanıyıp bilen ve eserlerine değer atfeden herkese karşı, bir aşağılama, bir tahkir yapmış oluruz,

Aynen öyle de; şu kâinat dahi, üzerindeki bütün mahlukatla, bir Sani-i Hakîm’in san’atı ve nakışlarıdırlar. Elbette, böyle bir Sani-i Hakîm’i tanımayan, bilmeyen kişi, onun eserlerinin kıymetini takdir edemez, belki kıymetsizlikle itham eder. Onu kabul etmeyen, inkar eden kişi ise, onun yaptığı bütün eserleri de, inkâr etmek durumundadır. Bütün mahlukatı yokluğa, ademe, idama götürmek zorundadır. Bu ise; O Sani-i Hakîm’i, kendi lisan-ı halleriyle tesbih eden bütün mahlukata karşı bir tahkir, bir aşağılamadır, çünkü bütün masnuat, kendi lisanları ile onu tesbih etmekte; “Evet O vardır, bütün bunlar ancak onun eseridirler” demekte iken, yapılan inkar ile, “Hayır O yoktur.” denilerek, bütün mahlukat, yalancılıkla itham edilmekte, aşağılanmakta ve üzerlerinde tecelli eden sanat’ı ilahi, yokluğa götürülmek istenerek, büyük bir katliam yapılmaktadır.

Beşerin adaletine göre, 1 dakika bir kişiye kızıp, onu öldürdüğünüz zaman, karşılığında 7.884.000 dakika (15 yıl) hapis yatmak kanun’u adalet sayılıyorsa, böyle bir ceza aklımız tarafından makul görülüyorsa, İşte kâinatı yaratan Zâtı inkar eden kişi, sanki 1000 kişiyi öldürmüş gibidir. Böyle bir adam, ömrünü yirmi sene küfürle geçirse ve öyle ölse, yapılan bu katliamın karşılığını o adamdan almaya çalışsak:

1 dakika kızmak + 1 katl yapmak = 7.884.000 dakika

20 yıl küfür (20 yıl x 365 gün x 24 saat x 60 dakika x 7.884.000) + 1000 katl = 57.201.200.000.000 sene

57 trilyon 201 milyar 200 milyon sene, kanun-u beşerin adaletine göre hapis yatması iktiza ediyor. İşte böyle bir hapis yeri, ancak cehennem olabilir. Henüz, sadece yaratıcının yarattığı san’at eserlerinin hakkını almaya çalıştık, oysa asıl burada tahkir edilen, aşağılanan Cenâb-ı Hakk’ın bizzat kendisidir, onun isimleri ise ezeli ve ebedi olduğundan, onun isimlerine karşı yapılan tahkirin, katlin cezası da ebedidir. Dolayısıyla, Allah’ı inkar eden kişinin ebedi cehennemde kalması, adaletsizlik şöyle dursun, tam bir adalettir. İşte, Kur’ân’da çok defa, meâlen, “Onlar orada ebedî kalacaklardır.” denilerek, bu hakîkate dikkat çekilmektedir. (Kaynak: Lem’alar, s. 316)

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,