İ’câz-ı Kur’ân

15. Sayı

Kur’ân’ı Resulüne “İkra!” dedin indirdin
Zâtını insanlığa Rahmân diye sevdirdin
İslâm’ı hak din diye Kur’ân ile bildirdin
Sâhib-i Kur’ân Sensin, onu koruyan Sensin!

Kitabın Kelâmullah, Resûlün Habîbullah
Fâtiha’dır ilk sûre başındadır Bismillah
Kendini tanıtırsın isimlerin: Rab, Allah
Sâhib-i Kur’ân Sensin, onu koruyan Sensin!

Kur’ân’ın tamamı altı yüz üç sayfadır
Otuz cüz’ü bulunur her biri dört parçadır
Yirmi üç yılda indi, iniş safha safhadır
Sâhib-i Kur’ân Sensin, onu koruyan Sensin!

Yüz on dörttür sûresi ne bir az ne bir fazla
İmanımız böyledir, okuruz büyük hazla
Kâinatın tefsiri kabul ederiz aşkla
Sâhib-i Kur’ân Sensin, onu koruyan Sensin!

En uzun suren okunur, başta “Elif, Lam, Mim”
Ne güzel kelamdır bu, yoktur şüphe Ey Rabbim!
En kısa sure “Kevser” okur okur içerim
Sâhib-i Kur’ân Sensin, onu koruyan Sensin!

Ayetleri altı bin altı yüz altmış altı
Sayısı ne bir eksik ne de birdir fazlası
İmanımız böyledir, korur onu i’câzı
Sâhib-i Kur’ân Sensin, onu koruyan Sensin!

Kur’ân’ın kelimatı yetmiş altı bin dört yüz
Kelimat-ı Kur’ân’da mühim esrar görürüz
Çünkü konuşan Sensin, bunu böyle biliriz
Sâhib-i Kur’ân Sensin, onu koruyan Sensin!

Harflerinin sayısı üç yüz bin altı yüz yirmi
Şu mukaddes hurufta pek çok esrar var gizli
Kur’ân’ın bütün hali; sarih, ima, remizli
Sâhib-i Kur’ân Sensin, onu koruyan Sensin!

Kitâbını indirdin hak geldi oldu zâhir
Bâtıl anlaşılmıştır, hepsi oldular zâil
Bir ismi Furkan’dır ki beynel hakkı ve’l bâtıl
Sâhib-i Kur’ân Sensin, onu koruyan Sensin!

Yedi vech-i i’câzı onun mûcizesidir
Her kelime yan yana dizilmiş bir incidir
Her âyetin sayısız anlamı var gizlidir
Sâhib-i Kur’ân Sensin, onu koruyan Sensin!

Yüzüne bakmak sevap, okumak başka mezak
Anlamak ve idraki ondadır asıl merak
“Şefi’ü’l- müznibindir” öyle buyuruyor Hak
Sâhib-i Kur’ân Sensin, onu koruyan Sensin!

Tevâfuk mucizesi görünür ayan beyan
Nurdan nasibi olmaz, bu remzi anlamayan
Hangi sayfayı açsan inan ki olur ayan
Sâhib-i Kur’ân Sensin, onu koruyan Sensin!

Her sayfada lafzullah bir insicam iledir
Aynı anlama gelen kelimeler üst üstedir
Bunu gören mü’minin imanı ziyadedir
Sâhib-i Kur’ân Sensin, onu koruyan Sensin!

Tevâfukun keşşafı Üstad Bediüzzaman
Levh-i mahfuzda nasıl yazılmışsa o zaman
Husrev Efendi yazmış kalbine olmuş ilham
Sâhib-i Kur’ân Sensin, onu koruyan Sensin!

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,