Merhaba ey Mâh-ı Rûze!

Genel

 

Hudutsuz şükürler olsun ki Eylül sayımızı büyük oranda Mekke ve Medine’de hazırlamak nasip oldu.

Mübarek beldelerde, hem İslâm’ın tesis edildiği mekânları görüp inclemek hem de her hasenâta bire bin, bire yüz bin karşılık verilen Haremeyn’de Rabbimize duâ etme imkânı bulduk.

 

Medine’de hakîkî irfan menbaımız ve muallimimiz olan Resûl-ü Ekrem Efendimiz (asm)’ı ziyaret edip, Mekke’de, Kâbe-i Muazzama’da ehl-i irfan için duâya durduk elhamdülillah.

Kur’ân’ın nâzil olduğu, asr-ı saadetin yaşandığı topraklarda kısa bir müddet ömür sürüp, buram buram Habîbullah (asm) kokan Münevver Medîne ve Mükerrem Mekke havasını teneffüs ettik.

Ceziretü’l-Arabı değil sadece, dünyayı gülistana çeviren, yeri ve yarı velveleye getiren; Tevrat’ın, İncil’in ve Hak Kelâmullah olan Kur’ân’ın övdüğü ‘gökteki yıldızlar’ın izlerini sürdük.

Başta Resûlullah Efendimiz (asm) olmak üzere, Hulefâ-yı Raşidîn Efendilerimize, Hz. Hamza başta olmak üzere tüm Bedir ve Uhud şehidlerine, pâk ve müberrâ vâlidelerimize, Âl-i Beyt’e, Mekke ve Medine’de medfun ashâb-ı kirâma, muhterem büyüklerimizin ve tüm kardeşlerimizin nihayetsiz salat, selam, tazim, muhabbet ve hürmetlerini arzettik.

Bu seyahatimizin meyvelerini, doyurucu Haremeyn dosyalarımızı önümüzdeki aylarda inşâallah istifadenize sunacağız.

***

RAMAZAN-I ŞERİF

Ayların Seyyidi Ramazan-ı Şerif’e yine vâsıl olduk çok şükür.

‘Ramaz’ kelimesinin bir mânâsının da ‘güz yağmuru’ olduğunu kaydeder lügatler.

Rûhumuzu bu mukaddes ayın rahmet ve bereketiyle yıkayıp yeni devirler için hazırlayacağız inşâallah.

Her gece Gecelerin Seyyidi’ni arayıp her demin kadr u kıymetini bilmeye, idrak etmeye çalışacağız.

Âlem-i İslâm yine muntazam bir ordu nizamına girecek, Ramazan-ı Şerif orucunun bereketiyle ve terbiyesiyle yekvücut olup İlâhî Rubûbiyetin haşmetine, muhteşem bir ubudiyet disiplini ile mukabele edecek.

Mâh-ı Rûze, heybesinde baharla gelecek…

Mahyalarda tevhid yazacak yine…

Tekbirler kubbelerden taşacak yine…

Harabe evlerde, kof konaklarda, kör köşklerde bile Kur’ân okunacak bu ay.

İçinde Kur’ân okunan hâneler, semâ ehline bize yıldızların göründüğü gibi görünecek.

Yeni nâzil olmuş gibi, Cibril-i Emîn (as)’dan dinler gibi, Efendimiz (asm)’dan işitir gibi kulaklarımızı semâvî vahyin ilâhî sadâsına vereceğiz inşâallah.

İrfan Mektebi’nin kalemşörleri bu ay bizlere güzel bir dosya hazırladılar, ellerine sağlık.

Dosyada, Ramazan-ı Şerif’e dair yazılan Yirmi Dokuzuncu Mektub’un İkinci Kısmı’nın birkaç cihetten izahını bulabileceksiniz.

Ayların Sultanı’na biz de “Merhaba!” diyo ruz. “Ehlen ve Sehlen!” diyoruz…

***

‘THE PEN’ DOĞUYOR!

Tüm hazırlıklar tamamlandı; hayırlı olacağını ümîd edip, Rabbimize niyaz ettiğimiz bir doğuma daha hazırlanıyoruz.

İngilizce dergimiz ‘The Pen’ (Kalem) Ramazan-ı Şerif içerisinde yayın hayatına başlıyor; duâlarınızı istirham ediyorum.

Kalem’in Rabbi’ne niyazımız o ki, kalemlerimiz ve kelâmlarımız, son nefesimize kadar O’nun Kelâm’ına ve İsm’ine hizmetten başka gaye ile çalışmasın!

Dirayetli tercüme ve editör heyetimize teşekkür ediyorum; Allah, sa’ylerini meşkûr, hizmetlerini makbûl eylesin.

İman ve Kur’ân hakîkatlerini tüm dünyaya ulaştırmak için daha çok yol almak gerek; ‘The Pen’, bu yolda İrfan Mektebi’nin ilk meyvesi olacak inşâallah.

***

TEŞEKKÜR

Geçen ay, “Kur’ân’ın Altın Bir Anhatarı: Ahmed Husrev Altınbaşak” başlıklı dergimiz yüksek alâkanıza mazhar oldu; onbinler asrımızın ‘Gül Fabrikası’nı daha yakından tanımış oldu elhamdülillah. Tüm İrfan Mektebi müdavimlerine teşekkür ediyorum.

Ramazan-ı Şerif’in hakkımızda ve âlem-i İslâm hakkında hayırlı olmasını temenni ediyor, sizleri İrfan Mektebi’nin sayfalarında seyahate davet ediyorum.

Allah’a emanet olunuz.

 

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,