Şeytan niçin yaratıldı?

05. Sayı Soru-Cevap

Şeytanların yaratılarak insanlığa musallat edilmeleri ve binlerce insanın bu sebeple doğru yoldan saparak cehenneme gitmeleri zâhiren çok çirkin görünüyor. Hakîkatte ise Cenâb-ı Hakk’ın yarattığı her şey güzeldir, hayırdır, rahmettir. Çünkü yaratılan her şey, her hadise ya bizzat güzeldir; çiçekler ve masum hayvanlar gibi… Veya neticeleri cihetiyle güzeldir.

Meselâ, atmaca kuşunun serçelere musallat edilmeleri zâhiren çok çirkin görünür. Fakat serçe kuşlarındaki uçma kabiliyeti ancak böyle bir vesîle ile ortaya çıkabilir.

Hem meselâ, hastalıklar, musîbetler insanlığa musallat edilmeseydi insanoğlu bugünkü teknoloji nîmetine hiçbir zaman ulaşamayacaktı.

İşte bu misaller gibi şeytanın yaratılarak insanlığa musallat edilmesi insandaki binlerle kabiliyetin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bazı kimseler şeytana aldanarak cehenneme gitmesinler diye şeytanlar yaratılmasaydı insanlığın yıldızları, rehberleri hükmündeki cevherler ortaya çıkmayacaktı. Bediüzzaman Hazretleri’nin dediği gibi, “Ara sıra vücuda gelen cüz’î şerler yüzünden küllî hayırlar terk edilmez. Eğer terk edilse daha büyük bir şer olur.”

Hem ‘adet çokluğu’ demek olan ‘kemmiyyet’, ‘keyfiyet’e yani kıymete nispeten ehemmiyetsizdir. Mesela bir tavus kuşunun altına 100 yumurta konulup kuluçkaya yatırılır. İhtimâl ki yumurtaların 90’ı bozulsa 10’u tavus kuşu olsa, bu 10 kuş bozulan 90 yumurtanın zararını hiçe indirir. Hem mesela ekilen bin tohumdan 10 tanesi ağaç olsa, bozulan dokuz yüz doksan tohumunun zararını hiçe indirir. Aynı zamanda bir sınıfta imtihan edilmeksizin herkese iyi puan verilse o sınıftaki öğrencilerin kabiliyetleri gelişemeyecekti.

İşte şeytanların vesveseleri ile insanlara musallat edilmeleri; başta Resûlullah (asm), yüz yirmi dört bin peygamberin ve yüz yirmi dört milyon evliyanın doğmasına vesile olmuştur. Bu öyle bir kârdır ki tembellikleri ve isyanlarıyla cehenneme giden yüz milyonların zararını hiçe indirir. Tohum içinde saklı olan kabiliyetlerin ortaya çıkabilmesi nasıl bir mücâhede ile (toprak altına girip zahmetlerle kabuğunu terk etmek ile ) oluyor.

Öyle de insandaki binlerle kabiliyetler şeytanla mücahede ve sabır ile ancak ortaya çıkabilir. Eğer şeytanlarla mücâhede olmasaydı hiçbir zaman insandaki binlerle kabiliyet inkişaf edemeyecekti. İnsanlık on binlerle peygamber, milyonlarla evliya, had ve hesaba gelmez âlimler gibi meyveler veremeyecekti. Hz. Ebû Bekirler ile Ebû Cehiller bir seviyede kalacaktı.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,