Bu Ayki Dosyamız: “İlim”

Duyurular

İrfan Mektebi için bu dosya çok mühim.

İlk üç sayımızda gördük ki her bir İrfan Mektebi okuyucusu aslında kuvvetli birer ilim talebesi. Malûmunuz, ilim ehli, daimî talebedir; devamlı talep eder. Üç ay sonunda daha iyi anladık ki İrfan Mektebi talebesi/okuyucusu sadece dergimizi okumuyor, mütâlaa ediyor: İnceden inceye tahlil ediyor, bir arı gibi hikmet çiçeklerine bir bir konup ilmi âdetâ massediyor… Tahlillerini bizlerle ve yazarlarımızla paylaşıyor. İrfan Mektebi okuyucusunun mühim bir özelliği de ‘yazıyor’ olması: Onlarca mektup geliyor her gün. İmkân buldukça önümüzdeki aylarda bu mektupların bir kısmını neşredeğiz inşâallah. Ve… İrfan Mektebi okuyucusu, devamlı daha iyiyi, daha güzeli talep ediyor. Bazen insafla tenkit de ediyor; noksanlarımızı tekmîl ediyor. Tenkit ederken tekmîli gaye edindiği için her tenkidinin arkasından teklifini de yapmayı ihmâl etmiyor. Bazen de takdir ediyor; ‘en güzel takdir edici yoldaş’ oluyor bizim için. İşte İrfan Mektebi, okuyucusundan aldığı bu destekle her geçen sayıda hem daha çok talebe/okuyucu kazanarak kemiyet, hem de daha kaliteli dosyalar hazırlayarak keyfiyet cihetinde kemâle eriyor. Bu vesile ile cümle İrfan Mektebi okurlarına yayın kurulu ve tüm heyetimiz adına teşekkür ediyorum.

İnternet sayfamızı (www.irfanmektebi.com) daha dinamik ve daha faydalı hâle getirmek için bazı çalışmalar yaptık. Artık internet adresimizden, dergimizin eski sayılarını her formatta okuyabileceksiniz. Ayrıca, dergide yayınlanamayacak kadar uzun ve hacimli bazı dosya ve araştırmaları internet sayfamızdan takip edebileceksiniz. İrfan Mektebi’nin, her geçen ay, her sahada duâ ve desteklerinizle en mükemmel bir hâli kazanacağını ümîd ediyoruz. Nisan sayımızın dosya konusu ‘Sevgili Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam.’ Bu münasebetle yazılarınızı, şiirlerinizi, mektuplarınızı bekliyoruz. Tüm mektupları dergimizde yayınlayamasak bile sitemizde neşredeceğiz inşâallah. Çalışmalarınızı binlerce İrfan Mektebi talebesi ile paylaşın lütfen! Gelecek ay açacağımız diğer bir köşemizde sizlerin İrfan Mektebi hakkındaki fikir ve tahlillerinize yer vereceğiz. Ayrıca Nisan sayımızdan itibaren dergimizde İslâm Dünyası ile ilgili yeni bir köşe hazırlayacağız. Bu köşedeki yazılarla cihanşümûl bakış açımız daha da zenginleşecektir ümîdindeyiz.

İrfan Mektebi, henüz dördüncü sayısında olmasına rağmen binlerce okuyucu kitlesine ulaşmakla kalmadı, bu süre içinde birçok radyoda dergimizin yazıları okunmaya ve elden ele dolaşmaya başladı bile. Sizlerden istirhamımız, her ay İrfan Mektebi’ne yeni bir okuyucu, yeni bir talebe bulmanız. Unutmayın lütfen: Bu mektebin kapısı herkese açık. Bizler muhabbet fedâîleriyiz, husûmete vaktimiz yok! Buyrun efendim, İrfan Mektebi’nin sayfalarında seyahate başlayalım şimdi. İlim meclislerinin, cennet bahçelerinin kokusunu duymaya çalışalım.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,