Misvak: Fıtrî Diş Macunu ve Fırçası

02. Sayı İslam Medeniyeti Sağlık

Misvak, Babilliler tarafından 7000 yıl önce kullanılıyordu. Eski Yunanlılar, Romalılar, Yahudiler, Mısırlılar misvakı kullanmışlardır. Kimyasal analizi yapıldığında (Salvadora persica) trimethylamine, salvadorine, chlorides, fluoride yanısıra fazla miktarda silica, sulphur, vitamin C, ve daha az miktarda tannins, saponins, flavenoids, ve sterols içerdiği anlaşılmıştır.

Misvak Arak ağacının (Salvadora Persica) kökünden, sapından, dallarından ve kabuğundan hazırlanabilir. Arak ağacından başka ağaçlardan hazırlanan misvaklarında en az modern diş fırçaları kadar diş temizliğinde etkili olduğu gösterilmiştir. Arak ağacı Suudi Arabistan, Sudan, Mısırın güneyi, Çad ve Hindistan’ın doğu bölgelerinde yetişir. Müslümanlar bu Arak ağacını bulamazlarsa diğer ağaçları da aynı amaçla kullanabilirler. Mesela Hindistan’da Nim ağacı, Fas’da ağaç kabuğu şeritleri kullanılmaktadır. Kimyasal analizlerde 19 tane madde saptanmıştır ki bunlar diş sağlığı için faydalıdır.

Misvak fıtrî antiseptiktir. Bakteri öldürme özelliğine sahiptir. Ağızdaki zararlı mikropları ortadan kaldırır. İçindeki ‘tannic acid’ kanamayı durdurma etkisi gösterir, diş etlerini hastalıklardan korur. Yine içindeki ‘aromatic oils’ tükürük salgısını artırır, tükürük salınımının artmış olması diş sağlığı için iyidir. Bu, daha iyi temizlik ve daha az çürük demektir. Antiseptik içerdiği için, misvakın ayrıca temizlenmesine gerek yoktur. Diş fırçasının diş aralarında ulaşamadığı yerlere daha kolay ulaşır. Çünkü ucundaki fırçalar elle tutulan kısım ile paraleldir.

Günde 5 kez misvak kullanılırsa dişlerde plak oluşmasını ve dişeti iltihabını önlemektedir. Misvak kullanıcılarda dişeti kanaması fırça kullananlara göre daha az oranda olmaktadır. Misvak kullanıcılarda diş taşı oluşumu da az olmaktadır.
Misvak içinde ‘chloride’ ve ‘silica’ vardır. Piyasada diş parlatıcılarının içinde % 10 silika vardır. Bu madde dişlerde taş oluşmasını önler. Misvak içinde bulunan ‘thiocyanate (SCN) maddesi diş çürümesine yol açan ‘S. Mutans’ı ortadan kaldırır.

Bir çalışmada; misvak içindeki ‘chloride’in tükrük pH’sını düşürerek ‘nitrit’in mikrop öldürme özelliğini artırdığı anlaşılmıştır. Misvakın mikrop öldürme ve zayıf iltihap önleyici özelliği kök ve dallarındaki ‘beta sitosterol’, ‘SO4²c’ ‘Clc’ maddelerine bağlı olduğu düşünülmektedir. Misvak ‘S. faecalis, P. aeruginosa, Actinomyces ve Staph. Aureus’ gibi önemli mikropları içindeki nitrat ve yüksek klor nedeniyle ortamı asitleştirdiği ve ortadan kaldırdığı düşünülmektedir. Bu çalışma ile dişlerde plak oluşmasının misvak kullanımı ile daha az oranda görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu çalışma ile anlaşılmıştır ki; Kikar (Acacia arabica) (Pakistan’dan bir ağaç) ve Arak (Salvadora persica) (Suudi Arabistan misvak ağacı) ‘Streptococcc cus fecalis’ mikrobuna karşı antimikrobial (mikrop öldürücü) özelliğe sahiptir.

Misvak stres’e bağlı gelişen ülserleri önlemede etkilidir. Misvak içeriği verilen hayvanların mide mukozası tekrar normale dönmektedir. Misvak ve benzeri çiğneme çubukları ‘strept mutans’ ve ‘strept faecalis’ mikroplarını ortadan kaldırmaktadır. Misvağın (Arak) ‘Strept faecalis’ adlı mikrop üzerindeki önleyici etkisi çok daha uzun sürmektedir. Misvak çok hızlı bir şekilde mikrop öldürme özelliğine sahiptir. Misvak 48 saat süreyle mantarları öldürme özelliğini korumaktadır. Bu özelliği büyük ihtimalle içindeki ‘chlorine, trimethylamine, alkaloid resin, ve sulphur compounds’ larına bağlıdır.

Böbrek nakli yapılan hastaların ağız bakımlarında misvak üstünlük göstermektedir. Misvak kullanan hastaların ağzında daha az mantar görülmektedir.

Misvak ağacının yapraklarında ve köklerinde Sıtma mikrobunu (Plasmodium falciparum NF54 suşu) ortadan kaldıran maddeler bulunmaktadır. (antiplasmodial activity) S. Persica hayvan deneylerinde 30 gün içinde kolesterol ve LDL’yi düşürmektedir.

Kaynaklar:

1-The Journal of Contemporary Dental Practice, Volume 3, No. 3, August 15, 2002

2-Acta Odontol Scand. 2000 Periodontal status of adult Sudanese habitual users of miswak chewing sticks or toothbrushes.

3-3.Quintessence Int. 1990 The relationship between chewing sticks (Miswak) and periodontal health. 2. Relationship to plaque, gingivitis,pocket depth, and attachment loss.

4-Odontostomatol Trop. 2001The antimicrobial effects of seven different types of Asian chewingsticks.

5-5.Phytomedicine. 1999 Antiulcer activity of Salvadora persica L.: structural modifications

6-6.Indian J Dent Res. 1999 The antimicrobial effects of extracts of Azadirachta indica (Neem)and Salvadora persica (Arak) chewing sticks.

7-7.J Contemp Dent Pract. 2004 The immediate antimicrobial effect of a toothbrush and miswak on cariogenic bacteria: a clinical study.

8-The Journal of Contemporary Dental Practice, Volume 5, No. 1, February 15, 2004

9-Microbios. 1994 Effect of aqueous extract of miswak on the in vitro growth of Candida albicans.

10-Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2002 Oral fungal colonization and oral candidiasis in renal transplant patients: the relationship to Miswak use

11-J Ethnopharmacol. 2002 Evaluation of selected Sudanese medicinal plants for their in vitro activity against hemoflagellates, selected bacteria, HIVc1cRT and tyrosine kinase inhibitory, and for cytotoxicity.

12-Phytomedicine. 1999 Salvadora persica L.: hypolipidemic activity on experimental hypercholesterolemia in rat.

13-Clin Prev Dent. 1990 Meswak chewing stick versus conventional toothbrush as an oral hygiene aid.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,