Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Sonsuz hamdolsun Rabbimize ki, bizlere ‘kellâm’ı ve ‘kalem’i ihsan etti ve bizleri ‘Kelâm’ının manalarını yazan ‘Kalem’e tilmiz eyledi.

Yazılmış ve yazılacak; okunmuş ve okunacak harfler adedince Âlemlerin Rabbine şükürler olsun!

Merhaba!

‘İrfan Mektebi’nin ilk sayısı ile huzurlarınızdayız; andolsun ki O’nun rızasından başka maksûdumuz, matlûbumuz yok!

Risâle-i Nûr müellifi Bedîüzzaman Hazretlleri şöyle der: “Hâneniz bir küçük Medrese-i Nuriye, bir mekteb-i irfan olsun ki; bu sünnet tam yerine gelsin. Sünnet-i seniyenin meyvesi olan çocuklar âhirette size şefaatçı olsunlar. Dünyada da îman dersini alıp size hakikî evlâd olsunlar.”

İrfan ehli olmak, ârif olmak demektir. Ârif olmak, marifet sahibi olmak demektir. Marifet ilmi ise ilimlerin şâhı, insanlığın en yüksek makamı ve insan karakterinin ulaşabileceği en kâmil noktadır.

Bunun için evlerimizin birer ‘İrfan Mektebi’ olma vakti gelmedi mi?

Bu nazar ve niyetle yola çıktı ‘İrfan Mektebi’: ‘Müfettihu’l-lEbvâb’ olan Hak Teâlâ, bütün semâvî fermanlarıyla mânen “Yol açık, yola çık!” buyurdu; biz sadece yola çıkmaya azm u cezm ü kasd eyledldik; bu yolda bize isâbet eden her hasenât O’ndan, bütün seyyiât ve kusurlar nefsimizdendir.

İlk sayımızda asıl gâyemize münâsip olması için ‘Tebliğ’ dosyasını hazırladık ve dedik: “Tebliğde sınır yok!” Sınırların manasızlaştığı, dünyanın küçüldüğü, küçüldükçe dertlerinin büyüdüğü âşikâr bir hakikat.

Hendek Harbi’nde Şam’ın, Bizans’ın, İran’ılın fethini müjdeleyen Efendimiz’in ümmetiyiz hamdolsun!

Hendek’te işâret edilen şuur bize Tokyo’ya, Pekin’e, Washington’a, Santa Cruz’a, Santiago’ya, Madrid’e ve Moskova’ya Allah’ın Kelâm’ını ulaştırmamızı ders veriyor!

Siyah, beyaz, sarı demeden tüm insanlığa ‘iki cihan saadetinin’ anahtarını ulaştırmakla mükelleflfiz!

Alışveriş ettiğimiz bakkala, tıraş olduğumuz berbere, âilemize, sınıf ve iş arkadaşımıza, komşumuza, akrabalarımıza, işverenimize, işçimize, elimizin ulaştığı, sesimizi duyan, dilimizi anlayan herkese… Her hak vâsıtayla, her hak sahibine!

“Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrap, Medîne bir minber” cümlesinde tebellür eden cihanşümûl anlayış bize açıkça “Sınır tanıma!” diyor. Bu ‘sınır tanımama’ ameliyesi sadece coğrafyaya münhasır değil elbette; ilmî derinlik olmazsa, manevî techizât eksik olursa ne ile, kime gidilebilir?

İşte bu derin ve ince meseleyi başta İdris Ferid olmak üzere Dr. Semih Esad Güner, Mustafa Emek, Mustafa Yankın İrfan Mektebi için masaya yatırdılar; hepsine teşekkür ediyoruz.

Bu sayımızda ve daha sonra nasipse ‘İrfan Sohbetleri’ni Muhammed Çetin ve Osman Aktaş hocalarımızdan okuyacak, derûnî dünyanızda âdetâ beşinci mevsimi yaşayacaksınız.

Uzun seneler Hıristiyanlık mevzusunda çalışmalar yapan Prof. Halil İbrahim Pirahmed, “Îsâ (as)’ın en büyük müjdesi” başlıklı yazısında, Merhum Ahmet Deedat’ın çalışmalarından da istifade ederek Hıristiyanlığın şu anki durumunu sorguladı ve Îsâ (as)’ın Resûlullah (sav)’i müjdelemesini doyurucu bir dizi yazı ile îzah ve ispat ediyor; istifadenize sunuyoruz.

16 sayfalık âile-çocuk ekimizi münevver hanım kardeşlerimiz hazırladı; bu vesileyle şükranlarımı arzediyorum. İnşâallah önümüzdeki aylarda âile-çocuk ekimiz zenginleşerek genişleyecek. Sizlerin teklif ve desteklerinizle âilecek elinizden düşüremeyeceğiniz bir mecmua hâline gelecek inşâallah.

Bu sayımızı yazılarıyla zenginleştiren tüm yazarlarımıza şükranlarımı arzediyorum. ‘İrfan Mektebi’mizi şereflendirdiler; Rabbimiz, tüm yazıları istifâdeye medar, rızâsına vesile kılsın. Âmîn.

Önümüzdeki aylarda hem doyurucu hem câzip köşelerle yine huzurlarınıza çıkacağız. Sizlerden istirhamımız, duâlarınızı eksik etmemeniz ve İrfan Mektebi’ne yeni talebeler bulmanızdır.

Şimdi sizleri İrfan Mektebi’nin sayfaları arasında yolculuğa davet ediyorum.

Buyurun, feyziniz bol olsun efendim!

Gayret bizden, tevfîk ve inâyet Âlemlerin Rabbi’ndendir.

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,