132. Sayı: “Bediüzzaman Hazretleri ve Kur’an Harfleri”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

TARİHİ DURDURAN ADAM

Seyyah ve yazar Abdürreşid İbrahim, Japonya gezi notlarını anlattığı kitabında, Prof. Takata’nın Japon yazısı ile ilgili konuşmasından bir kısmı da anlatır. Ora...

SULTAN 2. ABDÜLHAMİD’İN SİYASİ DEHASI

Meşrutiyet dönemlerini çıkarırsak 30 senelik saltanatında resmen Osmanlı Devletinin bir karış toprağını kimseye yedirmemiş olan Sultan 2. Abdülhamid’in uyguladı...

KANAYAN YARA: ORTADOĞU

  “Ortadoğu” isimlendirmesi müsteşrik ve oryantalistlerindir, bizim değil. Biz buraları, Kanuni’nin Fransuva’ya: “…Acem’in ve Şam’ın ve Haleb’in ve Mısır’ı...

BU KIŞIN DEVAMINA İHTİMAL VEREBİLİR MİSİN?

  Bundan on sene evvel Tiflis’e gittim. Şeyh Sanan tepesine çıktım, dikkatle temaşa ediyordum. Bir Rus yanıma geldi. Dedi: “Niye böyle dikkat ediyorsun?” D...

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ VE KUR’AN HARFLERİ

Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an harflerinin okunup yazılmasına büyük ehemmiyet vermiş ve Risale-i Nur talebelerini, Kur’an harflerine hizmet etmeye tekrar tekrar...

RİSALE-İ NUR’U YAZMANIN ÖNEMİ

RİSALE-İ NUR’U YAZMANIN ÖNEMİ Risaleleri yazmanın iki büyük temel faydası vardır. Birincisi Kur’an harfleriyle okuyup yazmayı öğrenmektir. İkincisi bu kuv...

RİSALE-İ NUR NEDEN ELLE YAZILIYOR?

Nur Talebelerinin, risaleleri elle yazmalarının en önemli sebebi, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bunu emretmiş olmasıdır. Şöyle der, Bediüzzaman Hazretleri: “R...

KIRILAN AYNALAR, YIKILAN DÜNYALAR

  Galat-ı his nev’inden insan kendini layemut (ölümsüz) zanneder. Ölmemek düşüncesi, zamanın geçmesini sadece takvim yapraklarının değişmesi şeklinde görme...

SANAL ÂLEMDE GASP EDİLEN ÖZNELİĞİMİZ

  İnternetin ve bilhassa da sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte günümüz insanı, –sözde- ikinci bir varoluş alanı daha keşfetmiş oldu. “Cogito ergo su...

İMAM BUHARİ (ra)

  “Ümmetimin Âlimleri İsrail oğullarına gönderilen Peygamberler gibidir”. Yeryüzünün hakiki kahramanlarıdır onlar… Çünkü: Onlar sadece insanlığın selametin...

SADECE KUR’AN’LA AMEL EDİLMESİNİ SÖYLEYENLERİN CEHALETLERİNİN ORTAYA KONUŞU

  Her asırda bir şekilde kendine taraftar bulan, bir kısım yerlerde kendilerini Kur’aniyyun olarak ifade eden, biz yalnızca Kur’an’da bulduğumuza tabi olur...

SABIRSIZ OLMAZ OĞUL!

  Şeyh Edebali nasihatinde, “Sabırsız olmaz oğul. Sabırsız menzile varılmaz. Kaf Dağı’na sabırsız ulaşılmaz.” diyor. Evet, sabırsız hiçbir yere varıl...

SABIR ÜÇTÜR

BİRİSİ: MASİYETTEN SABIR. İsyan etmemek, günah işlememek üzere sabırdır. Yani Allah’ın yasakladığı şeylerden kaçınmak üzere sabırdır. Mesela bir kimsenin ...

İSTİKLÂLİMİZ VE İSTİKBÂLİMİZ İÇİN BİZE CİDDİ TALEBELER LAZIM

  İçinde bulunduğumuz süreç göz önünde bulundurulduğunda, istiklâlimiz ve istikbâlimiz için eğitime ciddi yatırım yapmamız gerektiğini açıkça görürüz. Tari...

KUSURUNU GÖRMEMEK O KUSURDAN DAHA BÜYÜK BİR KUSURDUR

  Cenab-ı Hakk’ın güzel isimlerinden birisi de “et-Tevvab”dır. Allah’ın bu ismi, ayetlerde ve hadislerde çokça geçmektedir. Bu ism-i celilin muktezasınca t...

BEN, AİLEME AİDİM!

Uzmanlar aileyi “Aynı evde birlikte yaşayan, en küçüğü karı kocadan, daha genişi anne, baba, çocuk, akraba ve yakınlardan meydana gelen topluluk, ev halkı” diye...

YEMEK BAĞIMLISI MISINIZ?

Kaçımız yemeğin o güçlü çekimini hissediyor ve tüm hayatının yemeğe teslim olmamak için verilen uzun bir mücadele olduğunu düşünüyoruz? Bu çaresizlik hissi, ira...

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,