131. Sayı: “Risale-i Nur, Tarikat ve Cemaatler”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

SAMİMİYET TESTİNDEN Mİ GEÇİYORUZ?

  Bu ay kapağa Risale-i Nur, tarikat ve cemaatleri taşıdık. Çünkü yaşadığımız 15 Temmuz süreci, millet olarak bize hem çok şey öğretti, hem büyük mesuliyet...

RİSÂLE-İ NÛR VE TASAVVUF

Risalelerde tasavvuf ele alınırken genel olarak şu beş madde üzerinde durulur: Ehl-i keşif ve ehl-i keramet olan evliyanın vahdaniyete, risalete ve haşre delil ...

RİSALE-İ NURDAKİ HAKİKAT MESLEĞİ NE MANA İFADE EDİYOR? TARİKAT VE TASAVVUFTAN NE FARKI VAR?

    “Rahman (olan Allah)’ın yarattığında hiçbir düzensizlik göremezsin! Haydi, gözü(nü) çevir (de bir bak), hiçbir çatlak görecek misin? Sonra gözü(nü...

TARİKAT VE TARİKATTAN MAKSAT NEDİR?

  Lügatte, “gidilecek yol, izlenecek usul, hal ve gidiş” anlamındaki tarikat, ıstılah olarak “Allah’a ulaşmak isteyenlere mahsus âdet, hal ve davranış” dem...

CEMAAT VE TARİKATLERİN TOPLUMA FAYDALARI

Günümüz toplumuna baktığımızda, varlığının amacından, hayatının gayesinden habersiz yaşayan, tek derdi dünya olan dünyevî şeylerden başka bir şey düşünmeyen ve ...

CEMAATLER VE TARİKATLER HAKKINDA GENELLEME YAPMAK DOĞRU DEĞİLDİR

  Dünya üzerinde özellikle Batı toplumlarında, dünyanın çeşitli yerlerindeki El-Kaide gibi, DAİŞ gibi olumsuz örnekler öne sürülerek, İslam ve Müslümanlar ...

TASAVVUF VE TARİKATLARIN TARİH BOYUNCA İNSANLIĞA YAPTIĞI HİZMETLER

    Cenâb-ı Hak insanları muhtelif olarak yaratmış. Bu farklılardan dolayı, insanların hepsini bir meslek ve bir kalıp içine sokmak mümkün değildir. H...

CEMAAT VE TARİKATLERE KİMLER, NEDEN KARŞI?

  Maalesef din düşmanları, İslamiyet’in son kalesi olan Osmanlı’nın yıkılmasını fırsat bilip bütün tahribatçı ve ifsat komitelerini kullanarak eşi benzeri ...

BAYRAM İÇİNDE BAYRAM VARMIŞ…

  “Dünya iyilikle değişir” sloganıyla çıktık yola. Kara kıtanın, kara insanlarının beyaz gönülleriyle buluşmak, mahzun gönüllere bir nebze neşe serpmekti g...

İMAM MÂTURİDÎ’Yİ YENİDEN KEŞFETME ZAMANI

  Aydınlanma ile birlikte Batı düşüncesi, Kilise’nin baskıcı ve tek tipçi tahakkümünden kurtulmanın coşkusunu yaşadı. Bu coşku onu, din dışındaki bütün bil...

KALEMLERİN EŞLİĞİNDE YAZILAN MANEVİ CİHADA “DEĞER”

  “Ne zaman kılıç sesleri yükselse, savaş hızlansa Resûlüllahı arardı gözlerimiz” diye ifade buyurmaktadır, Allah’ın Arslanı Hz. Ali Kerremallahü Veche. Bi...

VAZİFEMİZ HİZMETTİR

  “Bir kavmin efendisi, o kavme hizmet edendir”[1] sırrınca efendi olmanın şartı hizmet etmektir. Vazife ve hizmet kelimeleri benzer manalarda kullanılmakl...

KULUN ALLAH’A EN YAKIN OLDUĞU AN

    “İ’lem eyyühe’l-azîz! Kur’ân-ı mu’cizü’l-beyânın büyük bir ölçüde tekrâr ettiği ihyâ-yı arz ile, toprak unsuruna nazar-ı dikkati celb ettiğinden, kalbi...

ŞEVK

  Şübhesiz ki “Rabbimiz Allah’tır” deyip, sonra (ihlâs ile) dosdoğru olanların üzerine (ölüm ânında, kabirde ve haşir meydanında): “Korkmayın, üzülmeyin ve...

GÖZÜ KÖR EDEN HASTALIKLAR VE TEDAVİ ÇARELERİ (2)

  Ülfet, insanın zihin dünyasını istila ederse sahibini dalalete düşürür. Günümüzde ‘bilim adamı’ unvanını taşıyan bir kısım hakikat körü olan insan tipler...

Hat Sanatında Yazı Çeşitleri: Kûfi Yazı

    İslâm yazısının aslı, Ârâmi asıllı Nabatî hatta dayanmaktadır. Kûfîyazı, tarihi süreç içinde Nabatî yazısından geliştirilmiştir. İslâm’ın ilk yıll...

AİLE HAYATI İÇİN, YALAN BİR İHTİYAÇ MADDESİ DEĞİLDİR!

  Bugün yalanın yıkıcılığı, bozuculuğu aile hayatını tarif edilmez bir şekilde olumsuz etkiliyor. Yalan her yerde kötü olduğu gibi evlilik hayatında da en ...

KADIN HAKLARI NASIL KORUNUR?

  Koca, Ailenin Reisidir “Erkekler kadınlar üzerine hâkimdirler. Çünkü Allah onlardan bazısını (erkekleri), bazısından (kadınlardan) üstün kılmıştır. Çünkü...

YEMEK BAĞIMLILIĞI

  Bilimsel Delil (Kanıt): Yemek Bağımlılığı Diye Bir Şey Var! Scripps Araştırma Enstitüsü, Mart 2010’da çığır açan bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. ...

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,