125. Sayı: “Sultan Abdülhamid Han ve Bediüzzaman Hazretleri”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

BİN DÜŞÜN, BİR KONUŞ

Çinlilere ait olduğu söylenen bir söz var: “İlginç zamanlarda yaşayasın!” Şöyle bakıyorum da, ‘bir asırdır yaşadığımız zamanlardan daha ilginç ne olabilir’ diye...

SULTAN ABDÜLHAMİD HAN VE BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ

Bediüzzaman Hazretleri İle Sultan Abdülhamid Han arasındaki münasebetin doğru tahlil edilebilmesi için bazı hususlar çok önemlidir. Birincisi ve en önemlisi, Be...

ÜÇ NASİHAT

  Hayır ve şer her ne işlerse kişi kendinedir Kimseyi hor göremez bilse kişi kendi nedir Kimseyi hor görme Hor görmek lügatte, önem vermemek, küçük görmek,...

ŞİİR GÖZLÜĞÜYLE HAYAT VE KÂİNAT KİTABINI OKUMAK

İne gönül, kalka gönül Hep doğruya baka gönül Hak vergisi… Hakk’a gönül Vermeyene anlatılmaz. İlk ne zaman bir şiir mısrasıyla karşılaştık? Şairin hayal dünyası...

RİSALE-İ NUR’DA İSLAM MEDENİYETİ İLE BATI MEDENİYETİ

  Medeniyet; bir topluluğun sahip olduğu dünya görüşünün ve varlık tasavvurunun zaman ve mekân boyutunda tezahür ve tecessüm etmesi olarak tarif edilir.[1]...

HAKİKATE GİDEN EN KISA YOL

  İslâm tarihine baktığımızda dini eğitimin halka, sistematik olarak mektep, medrese ve tekke üzerinden verildiğini görürüz. Buralardaki eğitimde, her yapı...

MÜNAZARÂT EKSENİNDE SİYASÎ VE SOSYAL TAHLİLLER (12)

İslâm Âlimlerinin Aralarındaki Müthiş İhtilâfların Sebepleri Âlem-i İslâm, intizamı bozulmuş bir vekiller meclisine veya bir istişare kuruluna benzemektedir. Bi...

KIYAMET (KAMAME) KİLİSESİ

    Hz. İsa son akşam yemeğini Zeytin Dağı’nda yer ve ellerini semaya açar; “Ya Rabbi beni o peygambere (Hz Muhammed’e) ümmet eyle” diye niyazda bulun...

DÜNYA, AHİRET ÂLEMİNDEN BİR MENZİL Mİ OLACAK?

  “Bahr-i muhit-i kainatda, bir senede yirmi beş bin senelik uzun bir seyahate alışan kürre-i arz, ahalisini alır, gider, mahşer meydanına boşaltır. Hem he...

ORUÇ VE UZUN YAŞAMA

  Oruç tutmanın faydalarını ele alan ilk uzun dönemli araştırmaların çoğu kemirgenler üzerinde yapıldı. Orucun faydalarının altında yatan moleküler mekaniz...

Diploma Devri Kapanıyor, Sevgi Devri Başlıyor (Hatta Başladı Bile)

    Dün akşam, bir misafirimle birlikte, Bostancı civarında Maltepe’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin; sosyal tesislerine gitmiştim. Nezih ...

SAKIN ONLARA “ÖF!” BİLE DEME

  Ailenin temelini oluşturan ve dünyaya gelmemize vesile olan anne ve babalardır. Çocukları için her türlü emek ve fedakârlıkta bulunurlar. Fedakârlık tims...

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,