Sayı: 113 “Hz. Muhammed (sav) ve Zedenlenmiş İnsanlık Onuru”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler 2016 Ocak ayından itibaren gönderilir.

İnsanlığı Yeniden Kazanmak İçin

İnsanlığı Yeniden Kazanmak İçin İnsan… Mahlûkatın en şereflisi… İslamiyet ile birlikte felsefelerin ve dalalet fikirlerinin tanımlarından kurtulup asli mahiyeti...

RİSALE-İ NURUN SOSYAL VE SİYASİ HAYATA BAKIŞI

RİSALE-İ NURUN SOSYAL VE SİYASİ HAYATA BAKIŞI[1] Siyasî İnkılâplar İslâm’a Zarar Veremez Siyasî bir inkılâp ile İslâm’ın zarar görmesinden korkmamalıdır. Zira İ...

LOKMAN HEKİMDEN NASİHATLER

  Allah’a ortak koşma Ey oğul! Allah’a ortak koşma. Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür. Allah her yaptığını ortaya çıkarır Oğlum, eğer yap...

İŞİN EHLİ OLMAK

  Atalar demişler ki “At binenin kılıç kuşananın.” Gelin o zaman şu hakikati dinleyelim:   Şübhe yok ki Allah size, emânetleri ehline vermenizi ve ins...

Birinci Söz (4)

Mesela insanın ayine-i kalbindeki merhamet, şefkat, adalet, cömertlik, temizlik, malikiyet gibi bütün sıfatların her biri Allah’ın Esma-i Hüsna’sının birer cilv...

APAYRI LÜTUF

APAYRI LÜTUF Şu alıp verdiğimiz her nefes apayrı lütuf Bunca ni’metleri bahşetmiş olan Rabb-i Atûf   Bekliyor bizden evet, hamd ü senâ, istihsân Ne büyük â...

HAKİKİ ÖMRÜMÜZÜ “DEĞER”Lİ KILMAK ADINA…

Hakiki ömrünü bulunduğun gün bil! Malum… Kavanoz hikâyesini hemen hepimiz biliriz. Dolu kavanozda büyüklüğüne göre taş parçacıklarının ve kumun tanzimini. Aslın...

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA BESLENME

  Bu yazımda ebeveynlere okul öncesi çocuklarda beslenme konusunda farkındalık kazanmalarına yardımcı olmaya çalışacağım. Okul öncesi çocuğa sahip olan ann...

ÇOCUĞUN BİLİŞSEL (ZİHİNSEL) GELİŞİMİ

Bireyin, çevresindeki dünyayı anlamasını ve öğrenmesini sağlayan aktif zihinsel faaliyetlerin gelişimine BİLİŞSEL GELİŞİM adı verilmektedir. Bilişsel gelişim; b...

DUYGU DİLSİZİ OLMAMAK İÇİN

  Yaklaşık bir ay önce, İstanbul’dan bir kadın okurum aradı. Berna Hanım 38 yaşlarındaydı ve tıp doktoruydu. Aile Terapisi kitabını iki defa hem de ağlayar...

16.YY İKİNCİ YARISINDA GALATA SİCİLLERİNDEN ÖRNEKLERLE GAYRİMÜSLİM TEBAANIN HAYATI

  GİRİŞ Osmanlı Devleti dini, dili, ırkı ve kültürü farklı olan birçok unsuru bünyesinde barındıran bir yapıya sahipti. İniş ve çıkışlarıyla birlikte uzun ...

Birinci Söz (4)

Mesela insanın ayine-i kalbindeki merhamet, şefkat, adalet, cömertlik, temizlik, malikiyet gibi bütün sıfatların her biri Allah’ın Esma-i Hüsna’sının birer cilv...

Hz. Muhammed (sav) ve Zedelenmiş İnsanlık Onuru

HZ. MUHAMMED (sav) VE ZEDELENMİŞ İNSANLIK ONURU  İnsanlığın Durumu Peygamber Efendimiz zamanında, Arap yarımadasında ve dünya üzerinde, güçlü olan haklıydı. Maz...

Vahyin Geliş Şekilleri

VAHYİN GELİŞ ŞEKİLLERİ İLK VAHİY “(O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki, insanlara doğru yolu göstermek ve hidayet ile furkandan (hak ile bâtılı ayıran hükümlerde...

Şaşmaz Bir Mürşittir Ölüm

Şaşmaz Bir Mürşittir Ölüm Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde; Gönlü her yerde buhurdan gibi. Ve serin serviler altında kalan kabrinde Her seher bir gül açar; ...

8 Adımda Kurtuluş Reçetesi

8 Adımda Kurtuluş Reçetesi Şarktaki aşiretlerin suallerine cevap ola­rak hazırlanıp H. 1329 (m. 1911)’de neşredilen Münazarat Risa­lesi, daha sonraları Bediüzza...

Karınca Deyip de Geçme!

Karınca Deyip de Geçme! Allah Teâlâ Hazretleri Süleyman (as)’ı eşsiz bir saltanat ve mülk sahibi yaptı. O geniş mülkte kendisine hizmetçi olarak da insanları ve...

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,