101. Sayı: “Kurtuluş, Sünnet-i Seniyye’dedir.”

Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

EMSALSİZ BİR HASLETTEN ÇIKAN MÜTHİŞ TEVAFUK

Her insanın kendi özünde taşıması lazım gelen değerler vardır; sevgi, saygı, duyarlılık, hoşgörü, yardımlaşma, anne-babaya karşı saygı gibi. Fakat bazı değerler...

Üç aylar, Allah’ın kullarına sunduğu bir fırsattır…

Yaşadığımız hayat, çoğu zaman bize dünyaya asıl geliş gayemizi unutturabiliyor. Halbuki bizler, bizi asıl gayemizden uzaklaştıracak şeylere karşı sürekli teyakk...

“Allah’ım Receb ve Şaban Ayını Bize Mübarek Kıl ve Bizi Ramazan’a Ulaştır.”

İlkbahar ayları, Rabbimizin izni ve kudretiyle bütün güzelliklerini göstermeye yüz tutarken, aynı zamanda manevi bahar ayları olan, şuhûr-ı selase yani üç aylar...

BEDİÜZZAMAN: ÂLİM, ÂRİF, HAKÎM

Söyleyeceğimiz sözü, bütün insanlığa ve bütün insanlığın birikimini ciddiye alarak söyleyemediğimiz sürece, söyleyeceğimiz sözün bir kıymet-i harbiyesinin olaca...

Tarihten Sayfalar

Abdurrahman Nursî, Bedîüzzaman Hazretlerinin ağabeyi Molla Abdullah’ın oğludur. Üstad Hazretlerinin esaret dönüşü İstanbul’da kaldığı dört buçuk senelik devir i...

İRSÂL-İ RUSÜL GERÇEĞİ

Lütfunla düzelt nefsimi, rûhum nefes alsın Lâhut ilinin nûr dolu iklîmine dalsın Didârını arz eyle ki hayrân bakakalsın En sevgilinin hürmetine hükmüne râm et H...

Lemaat Tahlilleri: İHLAS SURESİNİN İ’CAZININ BİR NÜKTESİ (4)

İkinci dürrü, tevhîd-i kayyûmiyet. Evet, serâser kâinâtta, vücûd ve hem bekada müessire ihtiyaç lisânı der ki: قَيُّومَاِلَّاهُولَا İkinci inci: Kayyumiyetteki ...

KISASTA HAYAT VARDIR

Özgecan ne ilkti ne de son olacaktı. Hafızanızı zorlamaya gerek yok sanırım. İlim, irfan yerine gün yok ki televizyonlarda, gazetelerde baş kesenleri, seri kati...

Kabir Hayatı

Ömer İbnü’l-Hattab (ra)’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Ey İnsanlar! Bu ümmetten ileride bir topluluk gelecek, zina edene verilen recm cezasını inkâr edece...

MİNBER

Genel olarak mimarî açıdan, cami içerisinde mihrabın sağ tarafına denk gelecek şekilde inşa edilmektedir. İmamın, özellikle cemaate yüksekçe bir yerden hitap ed...

İLK HARF ÖNEMLİDİR

Tarihe mal olmuş her şeyin ilk adımı, ilk sözü ve ilk harfi hep önemli olmuştur. Bunların belki de en mühimi Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in muhatap...

GENÇLİK BAHARI

Gençlik, sene içindeki Mâh-ı Nisan gibidir. Nasıl ki Nisan ayı geldiğinde ortalık yeşillenir, güneş ışıl ışıl parlar, içine yaşama sevinci dolup evin içinde dur...

Peygamberler

Ve rusülihi: Îmânın dördüncü şartı, Allâhü Teâlâ’nın peygamberlerine îmân etmektir. Peygamberlerin evveli Âdem aleyhisselam, âhiri; son peygamber bizim peygambe...

Hazret-i Sa’d bin Ebî Vakkas

Hazret-i Sa’d bin Ebî Vakkas radıyallahü anh, İslâmiyet’i kabul edince annesi Hemme bint-i Ebî Süfyan bunu işitmiş: “Ey Sa’d, senin İslâmiyet’i kabul ettiğini h...

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,