102. Sayı: “Bediüzzaman’dan İdarecilere Nasihatler.”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Bediüzzaman’dan Milletvekillerine Nasihatler

Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an, İslâm ve vatan hesabına, kahramanca ve­rilen İstiklâl harbinden sonra, maalesef bü­yük bir zafer sarhoşluğu içinde rehave­te kap...

Âlimin Alameti Asrını Anlamaktır…

“Alim kişi, yaşadığı asrı tanıyandır” ifadesine tam mazhar olan Bediüzzaman Hazretleri (ra), bu asrın, insanların akıl­larını karıştıran, ruhlarını ifsat eden v...

Çocuk ve Ekran

Çocukların maruz kaldıkları ekran çe­şidi gün geçtikçe ar­tı­yor. Bir nesil ön­cesinin çocukları sadece televizyonu bili­yor­du. Sonrasında bilgisayar her evin ...

Liderde Olması Gereken Özellikler

“İnsanlar yüzlük deve katarı gibidir. İçlerinde (istediğin özel­liklere uygun) binecek bir deveyi neredeyse bulamazsın” (Buhari, Kitabu’r-Rikak, Bab, 35) Halife...

“Bir Kahraman Bekliyorum!”

Bugün ümmet içinden çıkarak eski zaman­larda olduğu gibi yeniden ümmeti insan­lık âleminin önüne geçirecek li­der­lere bü­yük ihtiyaç vardır. Bir milyarın üzeri...

Nasılsanız Öyle İdare Edilirsiniz

Üç ayların bereketiyle rahmet esintilerini tenef­füs ettiğimiz şu eyyam-ı mübarekede, Mayıs ayı coşkusunu ve fethi de yeniden yaşıyoruz. Bi­li­yoruz ki, kendini...

Üç Said: Âlim, Ârif, Hakîm

Bediüzzaman Hazretleri, bir yandan, bi­zim mede­niyetimizin hayat köklerini ha­re­kete geçirerek vasat’ımızı kuran, bize ve insanlığa hayat sunan ilim, ir...

Niyet

Peygamberimiz (asm) amellerin niyetlere göre olduğunu buyurmuştur.[1] Niyet meselesini ise Bediüzzaman Hazretleri şu şekilde izah etmiştir: “Bu niyet meselesi, ...

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,